Wil je handmatig doneren?

Maak je donatie over naar Rabobank Haarlem, IBAN NL40RABO0306898799 t.n.v. Free a Girl.

Wil je vanuit het buitenland doneren?

Gebruik dan IBAN: NL40RABO0306898799 en BIC: RABONL2U t.n.v. Free a Girl.

Schenken en nalaten

Je kunt het werk van Free a Girl ook steunen via een nalatenschap of schenking. Dit kun je vast laten leggen bij de notaris.

Disclaimer

Free a Girl is financieel afhankelijk van particuliere donateurs, zakelijke partners, stichtingen, vermogensfondsen en overheden. Het werven van fondsen stelt ons in staat om impact te behalen op het gebied van het bevrijden en beschermen van kinderen en daarom zijn wij blij met elke donatie of actie die voor ons wordt georganiseerd.

Voor Free a Girl staan helderheid, transparantie en duidelijkheid over de eigenaar van het geld centraal even als wat Free a Girl doet met de verkregen donaties. Daarom informeren wij het publiek altijd zo goed mogelijk over de wijze waarop wij gebruik maken van de middelen en de resultaten die wij daarmee behalen. Echter zijn wij niet in staat om de toedracht van elke individuele donatie te controleren en wij zijn als organisatie niet betrokken bij en verantwoordelijk voor de wijze waarop men actie voert waarbij (een deel van) de opbrengst naar Free a Girl gaat. Free a Girl aanvaart geen financiering uit organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij of verbonden met seksuele uitbuiting, kinderarbeid en mensenrechtenschendingen.

Free a Girl (Incassant-ID: NL48ZZZ343081690000) verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan Free a Girl, Hendrik Figeeweg 3-G10, 2031 BJ Haarlem of via info@freeagirl.nl.

Gegevens van donateurs worden niet verstrekt aan derden.