Free a Girl volgt de salarisschalen van de overheid, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA). Daarnaast hanteert Free a Girl een reisbeleid en een anti-corruptie en

-fraudebeleid voor al haar medewerkers en partners. Free a Girl beschikt over een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status en onderschrijft de gedragscode van The General Code of Conduct. Verslaggeving gebeurt conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. Directiebeloning conform de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.

De Nederlandse werkorganisatie bestaat uit betaalde en onbetaalde medewerkers.

 • Kelly Schut – Directeur
 • Floris v/d Stoep – Technisch Specialist Kinderbescherming & School for Justice
 • Cristina Reyna – Technisch Specialist Gender, Nazorg & Reintegratie
 • Lisette van Eijck – Hoofd Fondsenwerving en Marketing
 • Claire Eggens – Marketing Officer
 • Joyce Spijker – Consultant Marketing & Communications
 • Yolande Peltenburg – HR & Operations

Een aantal personen zijn actief op één specifiek land en daar ook gevestigd: 

 • Elisio Celestino -Programme Officer (Brazilië)
 • Frans van Kranen – Programme Manager (Brazilië)
 • Pradnya Dolare – Programme Officer (India)
 • Manisha Ghimire – Programme Officer (Nepal)

OPRICHTERS

Stichting Free a Girl is in 2008 statutair opgericht door Arjan Erkel, Evelien Hölsken, Roelof van Laar en Yolanthe Cabau.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het inhoudelijk en financieel beleid en de gang van zaken binnen de organisatie. De reglementen van de Raad van Commissarissen zijn hier terug te lezen. De remuneratiecommissie en auditcommissie houdt zich aan deze reglementen bij het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen (op alfabetische volgorde):

Mevr. S. van Santen – Vice-voorzitter
Lid sinds 11-09-2018
CFO Spark Optimus
Voorzitter van de ouderraad commissie van kinderopvang Altijd Lente

Mevr. L.M. van der Helm – Lid
Lid sinds 06-03-2018
Directeur SIRE (Stichting Ideële Reclame)
Bestuurslid DDMA (Dutch Datadriven Marketing Association) en foodondernemer

Mevr. Y. Cabau – Erelid
Lid sinds 08-03-2012
Oprichter, actrice, model, presentatrice

RAAD VAN ADVIES

Mevr. E. Hölsken – Lid
Mevr. M. Mellema – Lid

ONDERSTEUNING

Free a Girl ontvangt ondersteuning van accountants, notarissen en juristen.

 • Accountant: Q-Concepts, Capelle aan den IJssel
 • Advocaat: Advocaat Soekhai, Priya Soekhai
 • Notaris: Jan Willem Stouthart, Holland Law, Den Haag
 • Juridisch advies: Antoine Endtz, Nextius legal BV
 • Juridisch advies: Shasta Rötscheid, Legal Xpert
 • Juridisch advies: Arjen Paardekooper, Blenheim Advocaten

JAARVERSLAGEN

De jaarverslagen van Free a Girl zijn hier te vinden.

INTEGRITEITSBELEID

Free a Girl hanteert een strikt integriteitsbeleid, zowel voor de leden van de Raad van Commissarissen, haar medewerkers, partners en andere personen die zijn aangewezen, zoals ingehuurde derden. Deze beleidsstukken zijn hieronder terug te vinden:

Corporate Social Responsibility

Free a Girl is financieel afhankelijk van particuliere donateurs, zakelijke partners, stichtingen, vermogensfondsen en overheden. Het werven van fondsen stelt ons in staat om impact te behalen op het gebied van het bevrijden en beschermen van kinderen en daarom zijn wij blij met elke donatie of actie die voor ons wordt georganiseerd.

Voor Free a Girl staan helderheid, transparantie en duidelijkheid over de eigenaar van het geld centraal even als wat Free a Girl doet met de verkregen donaties. Daarom zullen wij het publiek altijd zo goed mogelijk informeren over de manier waarop wij gebruik maken van de middelen en de resultaten die wij daarmee hebben weten te behalen. Echter zijn wij niet in staat om de toedracht van elke individuele donatie te controleren en zijn wij als organisatie niet betrokken bij de wijze waarop men actie voert waarbij (een deel van) de opbrengst naar Free a Girl gaat. Free a Girl aanvaardt geen financiering uit organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij of verbonden met seksuele uitbuiting, kinderarbeid en mensenrechtenschendingen.

CBF-ERKENNINGSPASPOORT

Free a Girl is Erkend door toezichthouder CBF. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat wij daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en ons onafhankelijk laten controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van Free a Girl als Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van Free a Girl als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze link kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken:

https://cbf.nl/organisaties/free-a-girl