Organisatie

Stichting Free a Girl is in 2008 statutair opgericht door Arjan Erkel, Evelien Hölsken, Roelof van Laar en Yolanthe Cabau.

Home » Over ons » Organisatie

Free a Girl volgt de salarisschalen van de overheid, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA). Daarnaast hanteert Free a Girl een reisbeleid en een anti-corruptie en
-fraudebeleid voor al haar medewerkers en partners. Free a Girl beschikt over een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status en onderschrijft de gedragscode van Partos die tot stand is gekomen op 06-11-2012. Verslaggeving gebeurt conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. Directiebeloning conform de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.

De Nederlandse werkorganisatie bestaat uit betaalde en onbetaalde medewerkers. In totaal zijn er 6,3 fte in dienst:

 • Anne de Jonge  Project Officer
 • Anne Vis – Marketing & Communication Officer
 • Anne Wensveen – Programme Officer
 • Evelien Hölsken – CEO & Chairperson of the Board
 • Floris van der Stoep – Programme Officer
 • Talinay Strehl Coordinator Programme Department
 • Yolande Peltenburg – Head of Human Resource & Operations

Voor Brazilië en India zijn de volgende medewerkers in dienst:

 • Elisio Celestino -Programme Officer (Brazilië)
 • Frans van Kranen – Programme Manager (Brazilië)
 • Pradnya Dolare – Programme Officer (India)
 • Rohit Sharma – Fundraise Officer (India)

OPRICHTERS

Stichting Free a Girl is in 2008 statutair opgericht door Arjan Erkel, Evelien Hölsken, Roelof van Laar en Yolanthe Cabau. De oprichting is mogelijk gemaakt door een donatie van Bas Consultancy. Arjan Erkel is betrokken als fondsenwerver, Evelien Hölsken heeft geen nevenfuncties, Roelof van Laar is betrokken als adviseur en Yolanthe Cabau is erelid van de Raad van Toezicht.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het inhoudelijk en financieel beleid en de gang van zaken binnen de organisatie. De reglementen van de Raad van Commissarissen zijn hier terug te lezen. De remuneratiecommissie en auditcommissie houdt zich aan deze reglementen bij het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen (op alfabetische volgorde):

Dhr. R. Kraal – Voorzitter
Lid sinds 15-12-2020
Oprichter & Directeur Silverflow
Voorzitter Raad van Toezicht Volt
Lid Raad van Toezicht Hoist Finance
Lid Raad van Advies Flow.money

Mevr. L.M. van der Helm – Lid
Lid sinds 06-03-2018
Directeur SIRE (Stichting Ideële Reclame)
Bestuurslid DDMA (Dutch Datadriven Marketing Association) en foodondernemer

Mevr. M. Mellema – Lid
Lid sinds 30-05-2017
The Conflict Factor
Geen nevenfuncties

Dhr. M. Witvliet – Vice-voorzitter
Lid sinds 29-11-2016
Gepensioneerd
Geen nevenfuncties

Mevr. S. van Santen – Lid
Lid sinds 11-09-2018
CFO Beddinghouse
Voorzitter van de ouderraad commissie van kinderopvang Altijd Lente

Mevr. Y. Cabau – Erelid
Lid sinds 08-03-2012
Oprichter, actrice, model, presentatrice

COMITÉ VAN AANBEVELING

Het Comité van Aanbeveling (CvA) van Free a Girl, onder voorzitterschap van Junior Zegger, bestaat uit Petra Goldschmeding, Rattan Chadha, John Ewbank en Rik Klinkhamer. Ze dragen de organisatie een warm hart toe en nemen een sleutelpositie in binnen de Nederlandse maatschappij. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel extra cachet aan Free a Girl. Free a Girl maakt dankbaar gebruik van hun netwerk, ervaring en expertise.

ONDERSTEUNING

Free a Girl ontvangt ondersteuning van accountants, notarissen en juristen.

 • Accountant: Q-Concepts, Capelle aan den IJssel
 • Notaris: Jan Willem Stouthart, Holland Law, Den Haag
 • Juridisch advies: Antoine Endtz, Nextius legal BV
 • Juridisch advies: Shasta Rötscheid, Legal Xpert

JAARVERSLAGEN

De jaarverslagen van Free a Girl zijn hier te vinden.

INTEGRITEITSBELEID

Free a Girl hanteert een strikt integriteitsbeleid, zowel voor de leden van de Raad van Commissarissen, haar medewerkers, partners en andere personen die zijn aangewezen, zoals ingehuurde derden. Deze beleidsstukken zijn hieronder terug te vinden:

CBF-ERKENNINGSPASPOORT

Free a Girl is Erkend door toezichthouder CBF. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat wij daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en ons onafhankelijk laten controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van Free a Girl als Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van Free a Girl als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken: