Strategische juridische stappen zijn cruciaal in de strijd tegen seksuele kinderuitbuiting. Strategische juridische stappen dwingen overheden tot actie en implementatie van nalevingsplannen, wat transparantie vergroot en de preventie van seksuele uitbuiting en seksueel geweld bevordert. Het oprichten van een strategisch fonds van waaruit strategische rechtszaken worden gefinancierd, kan dus echt verandering teweegbrengen in de wereldwijde strijd tegen seksuele kinderuitbuiting.

Ons Fund for Justice bundelt krachten met lokale partners om slachtoffers en hun families te voorzien van juridische ondersteuning. Onze inspanningen zijn gestart met een zaak tegen straffeloosheid in Malawi, een strategische juridische actie in Zimbabwe om de toegang van kinderen tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten te waarborgen zonder ouderlijke toestemming, en het opzetten van een fonds voor slachtoffers in Kenia.

Ook de komende drie jaar ligt onze focus op concrete activiteiten om vooral die partnerorganisaties te ondersteunen waar zelfs bescheiden bijdragen een verschil kunnen maken.

Landenselectie
Onze landenselectie is gebaseerd op diverse factoren, waaronder de ernst van seksuele kinderuitbuiting in het land, trends en ontwikkelingen met betrekking tot de problematiek, actieve stakeholders, bestaande wet- en regelgeving, de veiligheidssituatie, en de mate waarin potentiële partnerorganisaties in dat land aansluiten bij onze visie en missie. In onze meerjarenstrategie zijn Malawi, Uganda, Kenia en Zimbabwe opgenomen voor ons Fund for Justice-programma.