Doneer

Door te doneren aan Free a Girl doe je een belangrijke bijdrage aan een wereld zonder seksuele exploitatie van kinderen.

Wil je handmatig doneren?

Maak je donatie over naar Rabobank Haarlem, IBAN NL40RABO0306898799 t.n.v. Free a Girl.

Wil je vanuit het buitenland doneren?

Gebruik dan IBAN: NL40RABO0306898799 en BIC: RABONL2U t.n.v. Free a Girl.

Schenken en nalaten

Je kunt het werk van Free a Girl ook steunen via een nalatenschap of schenking. Dit kun je vast laten leggen bij de notaris.

Disclaimer

Free a Girl (Incassant-ID: NL48ZZZ343081690000) verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan Free a Girl, Hendrik Figeeweg 3-G10, 2031 BJ Haarlem of via info@freeagirl.nl.

Gegevens van donateurs worden niet verstrekt aan derden.