Nalatenschappen

In een testament kun je jouw persoonlijke wensen laten vastleggen en kun je zelf bepalen aan wie je de erfenis wilt nalaten. Door Free a Girl op te nemen in je testament, kun je jouw idealen laten voortleven. Alles wat je nalaat, komt volledig ten goede aan de bestrijding van seksuele kinderuitbuiting en is geheel vrij van erfbelasting.

Hoe je wil nalaten aan Free a Girl is een geheel eigen keuze. In je testament kun je precies aangeven hoe je het hebben wil. Je kunt kiezen voor een legaat, waarbij je een vast bedrag of erfstuk aan Free a Girl nalaat. Daarnaast heb je de keuze om Free a Girl te benoemen tot (mede-)erfgenaam, waarmee je een bepaald percentage van je bezit aan Free a Girl toewijst. Je kunt daarbij zelf aangeven welk percentage van dit nalatenschap je toekent.

Uit ervaring weten we dat het een hoop rust geeft als iemand weet dat na het overlijden alles goed is geregeld. Bespreek daarom altijd jouw wensen met een notaris waarbij je zelf bepaalt welk deel van de erfenis wordt nagelaten.

Elke bijdrage telt

Free a Girl is dankbaar voor elke schenking. Wil je ons ook steunen, maar heb je niet zoveel te besteden? Bedenk dan dat alle kleine bedragen samen een groot bedrag vormen en dat ook jouw bijdrage voor een concreet en waardevol resultaat zorgt.

CONTACTINFORMATIE EN ADRESSEN

FREE A GIRL
Free a Girl
Gedempte Oude Gracht 76
2011 GT HAARLEM
023-2049400
info@freeagirl.nl

NOTARISTELEFOON
0900-346 93 93

BELASTINGTELEFOON
0800-05 43 (gratis)
belastingdienst.nl

KEURMERKEN

Free a Girl is erkend als ANBI. Jouw bijdrage wordt niet belast en komt 100% ten goede aan de stichting. Free a Girl is tevens in het bezit van het CBF-keurmerk.