Free a Girl werkt samen met lokale organisaties en steunt hun activiteiten omdat we geloven in de lokale kennis en capaciteit van partners. We versterken onze lokale partners door uitwisseling van kennis te faciliteren en capaciteit te versterken op het gebied van fondsenwerving en financieel management. Daarnaast heeft Free a Girl twee eigen programma’s opgezet: School for Justice en Smart Rescue.