Aanpak straffeloosheid

Wij bestrijden straffeloosheid in Bangladesh, India, Irak, Laos, Nederland, Nepal en Thailand.

Een van de belangrijkste oorzaken van het voortbestaan van kinderprostitutie is straffeloosheid. Daders worden meestal niet juridisch vervolgd. Slachtoffers doen, bijvoorbeeld uit angst voor wraak, vaak geen aangifte, of het rechtssysteem in een land faalt. Dat betekent dat daders hun straf ontlopen, slachtoffers geen recht wordt gedaan en er een algemeen signaal naar de samenleving uitgaat dat men wegkomt met seksuele exploitatie. Free a Girl werkt, samen met haar lokale partnerorganisaties, hard aan het aanpakken van deze straffeloosheid. Daarom hebben wij de School for Justice opgericht.