Een van de belangrijkste oorzaken van het voortbestaan van seksuele uitbuiting van kinderen is straffeloosheid. Het werk van Free a Girl stopt niet zolang kinderen seksueel worden uitgebuit en geen aangifte durven te doen, maar ook zolang de daders slechts sporadisch worden gestraft. Om een blijvende verandering teweeg te brengen werkt Free a Girl daarom samen met haar lokale projectpartners om straffeloosheid aan te pakken door middel van de volgende activiteiten.

1. Toegang tot rechtssysteem

Zorgt er voor dat survivors toegang hebben tot juridische middelen. Daarnaast informeren we survivors en meisjes in risico gebieden over hun rechten om hun mentale weerbaarheid en veerkracht te vergroten. 

 

2. Juridische hulpverlening

Er wordt juridische steun geboden aan slachtoffers bij het doen van aangifte en gedurende, het vaak moeilijke, juridische proces, zodat daders vervolgd kunnen worden.

 

3. Systeemverandering

Pleiten door middel van lobby en advocacy voor hervormingen in wetten en beleid om mensenhandel te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen. We trainen politie en justitie op het gebied van bestrijding van seksuele uitbuiting en onderzoek, o.a. door het delen van informatie over verdachten met de politie.

 

4. Aanpak straffeloosheid

Het verantwoordelijk houden van de daders van seksuele exploitatie en het verminderen van de cultuur van straffeloosheid.