Een van de belangrijkste oorzaken van het voortbestaan van seksuele uitbuiting van kinderen is straffeloosheid. Het werk van Free a Girl stopt niet zolang kinderen seksueel worden uitgebuit en geen aangifte durven te doen, maar ook zolang de daders slechts sporadisch worden gestraft. Om een blijvende verandering teweeg te brengen werkt Free a Girl daarom samen met haar lokale projectpartners om straffeloosheid aan te pakken door middel van de volgende activiteiten:

  • Het verlenen van juridische ondersteuning aan slachtoffers bij het doen van aangifte en gedurende, het vaak moeilijke, juridische proces, zodat daders vervolgd kunnen worden;
  • Het informeren van survivors en meisjes in risicogebieden over hun rechten;
  • Het vergroten van de mentale weerbaarheid en veerkracht van slachtoffers;
  • Het delen van informatie over verdachten met politie;
  • Lobby en advocacy ter verbetering van de wetgeving;
  • Het trainen van politie en justitie op SEC bestrijding en onderzoek.