Missie

Free a Girl bestrijdt seksuele uitbuiting van kinderen.

Visie

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Alle kinderen in de wereld moeten worden beschermd tegen iedere vorm van uitbuiting.

Kernwaarden

  • Actiegericht. Wij zetten ons actief in om de seksuele uitbuiting van minderjarigen te voorkomen en bestrijden. Indien nodig rammelen we aan de gevestigde systemen.
  • Resultaatgericht. Wij zijn een professionele organisatie die doelen heeft en we streven ernaar deze doelen te behalen. Dit verwachten we ook van onze partners.
  • Effectief. We hebben ons in ons elfjarig bestaan bewezen. Er zijn plekken waar bijna geen minderjarige meisjes meer misbruikt worden, meer mensen in lokale gemeenschappen zijn op de hoogte van praktijken van mensenhandelaren en er zijn 6.000 meisjes bevrijd uit bordelen in Azië. Duizenden meisjes hebben weer een toekomst.
  • Transparant. Wij geven openheid van zaken, zowel over onze manier van werken als over onze bedrijfsvoering. Cijfers, feiten en werkzaamheden worden jaarlijks vastgelegd in het jaarverslag, welke op de website gepubliceerd staat.
  • Onderscheidend. Free a Girl is een kleine organisatie met een wereldwijde ambitie. In vergelijking met andere organisaties kunnen we snel schakelen en zijn we brutaal.

Werkwijzen

  1. Bevrijding: Free a Girl ondersteunt wereldwijd activistische organisaties die er alles aan doen om meisjes te bevrijden uit situaties waarin zij seksueel worden uitgebuit. Onze collega’s zetten zich dagelijks, soms met gevaar voor eigen leven, in om bewijsmateriaal te verzamelen door undercover te gaan in bordelen of als cyber security professional online onderzoek te doen.
  2. Straffeloosheid bestrijden: het werk van Free a Girl stopt niet zolang kinderen seksueel worden uitgebuit en geen aangifte durven te doen, maar ook zolang de daders slechts sporadisch worden gestraft. Om een blijvende verandering teweeg te brengen werkt Free a Girl daarom samen met haar lokale projectpartners om straffeloosheid aan te pakken door middel van het verlenen van juridische ondersteuning aan slachtoffers bij het doen van aangifte, het delen van informatie over verdachten met politie en het trainen van politie en justitie op SEC bestrijding en onderzoek.
  3. Acute nazorg: om duurzame resultaten van de bevrijdingen en het bestrijden van straffeloosheid te behalen is het belangrijk dat slachtoffers in een veilige situatie terecht komen. Zij krijgen daarom acute medische zorg en mentale hulp om hun trauma’s te verwerken en om te voorkomen dat zij opnieuw slachtoffer worden.
  4. Speciale programma’s: Free a Girl werkt samen met lokale organisaties en steunt hun activiteiten omdat we geloven in de lokale kennis en capaciteit van partners. Daarnaast heeft Free a Girl twee eigen programma’s opgezet: School for Justice en Smart Rescue.

De meerjarenstrategie 2021-2023 van Free a Girl is hier te vinden.