Missie

Free a Girl bestrijdt seksuele uitbuiting van kinderen. Onze missie is helder en vastberaden: elk kind beschermen tegen deze schrijnende vorm van mensenhandel.

Visie

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Een wereld waarin alle kinderen gevrijwaard zijn van elke vorm van uitbuiting. 

De doelen van Free a Girl zijn in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de UN:

  1. SDG 5 – Gendergelijkheid: actieve inzet voor het beëindigen van geweld en uitbuiting tegen vrouwen en meisjes, zoals mensenhandel en seksuele uitbuiting.
  2. SDG 4 – Onderwijs: gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs via ons School for Justice programma.
  3. SDG 16 – Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten: een einde maken aan alle vormen van geweld tegen kinderen en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen. 
  4. SDG 10 – Ongelijkheid verminderen – we bereiken dit door survivors van seksuele uitbuiting te employeren en inclusie te bevorderen.
  5. SDG 17 – Partnerschappen: samenwerken met overheden, bedrijven en NGOs om de aanpak van seksuele uitbuiting te versterken en stigma’s te verminderen.

Onze kernwaarden

  • Actiegericht. Wij zetten ons actief in om de seksuele uitbuiting van minderjarigen te voorkomen en bestrijden. Indien nodig rammelen we aan de gevestigde systemen.
  • Resultaatgericht. Wij zijn een professionele organisatie die doelen heeft en we streven ernaar deze doelen te behalen. Dit verwachten we ook van onze partners.
  • Effectief. We hebben ons in ons elfjarig bestaan bewezen. Er zijn plekken waar bijna geen minderjarige meisjes meer misbruikt worden, meer mensen in lokale gemeenschappen zijn op de hoogte van praktijken van mensenhandelaren en er zijn 6.000 meisjes bevrijd uit bordelen in Azië. Duizenden meisjes hebben weer een toekomst.
  • Transparant. Wij geven openheid van zaken, zowel over onze manier van werken als over onze bedrijfsvoering. Cijfers, feiten en werkzaamheden worden jaarlijks vastgelegd in het jaarverslag, welke op de website gepubliceerd staat.
  • Onderscheidend. Free a Girl is een kleine organisatie met een wereldwijde ambitie. In vergelijking met andere organisaties kunnen we snel schakelen en zijn we brutaal.

De meerjarenstrategie 2021-2023 van Free a Girl is hier te vinden.

De meerjarenstrategie 2024-2026 van Free a Girl is hier te vinden.