Strategie

Visie

Free a Girl werd in 2008 opgericht vanuit de visie: Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Alle kinderen in de wereld moeten worden beschermd tegen iedere vorm van commerciële seksuele exploitatie.

Missie

Free a Girl streeft een wereld na zonder commerciële seksuele exploitatie van kinderen. Door slachtoffers directe hulp te bieden en straffeloosheid aan te pakken.

Strategie

In haar bedrijfsvoering werkt Free a Girl op basis van de volgende 4 kernwaarden:

  • Meisjes staan voorop: om hen draaien de projecten, daarom vinden wij het belangrijk dat hun input telt en dat zij inspraak hebben waar mogelijk.
  • Actiegericht: dat zit in onze manier van werken en ook in die van onze partners.
  • Eerlijk: in hoe we communiceren en wat we van onze partners verwachten. Tevens is dit de drijfveer waarom we dit
    werk doen: we vinden het niet eerlijk dat meisjes uitgebuit worden.
  • Innovatief: we zoeken naar nieuwe manieren om kinderprostitutie te bestrijden, zowel in de programma- als in de donorlanden.

Meerjarenstrategie 2018 – 2020

 

Strategie