Strategie

Visie

Elk kind en elke jongere heeft het recht op te groeien in een veilige omgeving. Kinderen en jongeren moeten beschermd worden tegen geweld, uitbuiting, mishandeling en discriminatie.

Missie

Free a Girl wil prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie van jongeren tot en met 23 jaar wereldwijd bestrijden.

Strategie

Free a Girl richt zich op de volgende doelstellingen:

  • Het daadwerkelijk bevrijden van meisjes uit de gedwongen prostitutie, waarna:
    • zij rehabiliteren, met speciale aandacht aan juridische ondersteuning;
    • zij re-integreren, met de focus op sociale acceptatie, empowerment en werkgelegenheid;
    • hun positie wordt verbeterd dankzij bewustwordings- en lobby-activiteiten gericht op hun omgeving.
  • Het creëren van bewustwording over het bestaan van kinderprostitutie en de noodzaak om dit te bestrijden en te voorkomen zowel onder de bevolking in Nederland en in Azië.
  • Het verkrijgen van financiële middelen middels fondsenwervende initiatieven in binnen- en buitenland.
  • Het ondersteunen van partnerorganisaties op het gebied van fondsenwerving in hun eigen land en regio.

Strategie