Strategie

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving.

Home » Over ons » Strategie

Missie

Free a Girl bestrijdt seksuele uitbuiting van kinderen.

Visie

Een wereld zonder kinderprostitutie. Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Alle kinderen in de wereld moeten worden beschermd tegen iedere vorm van uitbuiting.

Kernwaarden

 • Actiegericht. Wij zetten ons actief in om de seksuele uitbuiting van minderjarigen te voorkomen en bestrijden. Indien nodig rammelen we aan de gevestigde systemen.
 • Resultaatgericht. Wij zijn een professionele organisatie die doelen heeft en we streven ernaar deze doelen te behalen. Dit verwachten we ook van onze partners.
 • Effectief. We hebben ons in ons elfjarig bestaan bewezen. Er zijn plekken waar bijna geen minderjarige meisjes meer misbruikt worden, meer mensen in lokale gemeenschappen zijn op de hoogte van praktijken van mensenhandelaren en er zijn 4.500 meisjes bevrijd uit bordelen in Azië. Duizenden meisjes hebben weer een toekomst.
 • Transparant. Wij geven openheid van zaken, zowel over onze manier van werken als over onze bedrijfsvoering. Cijfers, feiten en werkzaamheden worden jaarlijks vastgelegd in het jaarverslag, welke op de website gepubliceerd staat.
 • Onderscheidend. Free a Girl is een kleine organisatie met een wereldwijde ambitie. In vergelijking met andere organisaties kunnen we snel schakelen en zijn we brutaal.

Doelstellingen

 1. Preventie: bewustmaking van gemeenschappen, vatbaar voor mensenhandel, kwetsbare gezinnen met risicokinderen die slachtoffer kunnen worden van mensenhandel voor seksuele uitbuiten. Capaciteitsopbouw van jongens over gendergelijkheid, het samenbrengen van partners in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen.
 2. Bevrijding: undercover onderzoek (zowel online als op locatie), bewijs verzamelen, bevrijdingsacties.
 3. Straffeloosheid bestrijden: juridisch advies, hulp bij het doen van aangiftes, voorbereiding van rechtszittingen.
 4. Rehabilitatie: kinderopvang, traumabehandelingen, educatie in levensvaardigheden en beroepsopleidingen, medische zorg.
 5. Re-integratie: huisbezoeken, bewustzijn creëren binnen gemeenschappen, stigmabestrijding en ondersteuning bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, monitoring, voorkomen terugval naar situaties van uitbuiting.
 6. Lobby & advocacy: aandacht vestigen op kinderprostitutie bij overheden en rechtsprekende organen in programmalanden door campagnevoering, bijv. School for Justice en aandringen op implementatie van (internationale) kinderrechtenwetgeving.

De meerjarenstrategie 2018-2020 van Free a Girl is hier te vinden.