OVER DE ACTIE: 50 MEISJES BEVRIJDEN.

HET PROBLEEM.

De stad Delhi alleen al kent een rosse buurt van 92 bordelen waar rond de 4.000 vrouwen en meisjes werken. In dit “broeinest van mensenhandel” worden meisjes vastgehouden en verhandeld tussen de bordelen en pooiers.

In India vindt veel mensenhandel plaatst, zowel tussen de binnenlandse regio’s als tussen de aangrenzende buurlanden Nepal & Bangladesh. Het noordoosten van India is een kwetsbare regio die hard wordt getroffen door armoede en klimaatverandering. Onze teams melden steeds meer gevallen van ontvoeringen, kindhuwelijken en vermiste kinderen en zij verwachten dat dit alleen nog maar zal toenemen in het komende jaar.

Want door Covid-19 is de situatie in de rosse buurten veranderd en hebben mensenhandelaren hun werkwijze aangepast. Meisjes worden nu sneller verhandeld tussen pooiers, vastgehouden in massagesalons of afgeleverd bij een woning van een klant om de lockdown en politie te omzeilen. Ook de online handel in meisjes is toegenomen, zij worden via social media “gerekruteerd” en aangeboden. De pooiers en menshandelaren doen online zaken via social media (WhatsApp, Instagram, Twitter) om zo anoniem mogelijk te blijven en onze teams voor te blijven.

WAT GAAN WE DOEN?

Met dit project zal Free a Girl samenwerken met politie en justitie om 50 minderjarige slachtoffers te bevrijden uit een situatie van seksuele uitbuiting in India. We hebben tussen nu en eind januari 2022 €50.000,- nodig om deze meisjes te bevrijden.

Bij dit project worden lokale instanties betrokken om deze meisjes de juiste zorg en juridische hulp te garanderen naar een toekomst in vrijheid en om een einde te maken aan de straffeloosheid in de regio.  

Naast de bevrijdingsacties trainen we ook lokale politiegroepen en zorgverleners om de capaciteit in de regio op te bouwen. Dit gebeurt offline en online om de nieuwe manier van mensenhandel via social media ook te bestrijden. Op deze manier creëren we een groter vangnet voor de slachtoffers en meer bewustwording in de lokale gemeenschap om het probleem van seksuele uitbuiting van binnenuit te veranderen.  

In de gehele periode krijgen de slachtoffers juridische ondersteuning en zorgen we ervoor dat de pooiers, handelaren en bordeeleigenaren worden gearresteerd.

Sluit je aan bij onze strijd en doneer €20,-