DE PROCEDURE

Stuur je suggestie of klacht per post naar: Stichting Free a Girl, Postbus 47, 2060AA Bloemendaal. Je kunt ook bellen naar 023-2049400 of een e-mail sturen naar info@freeagirl.nl. Bellen heeft de voorkeur, zodat we het gelijk kunnen bespreken.

  1. Direct na ontvangst wordt bepaald welke afdeling of persoon de afhandeling ter hand gaat nemen.
  2. Je ontvangt binnen een week na binnenkomst een ontvangstbevestiging, waarin ook wordt aangegeven wanneer een antwoord kan worden verwacht.
  3. Na onderzoek worden de benodigde stappen ondernomen om adequaat op de melding te reageren.
  4. Wij streven ernaar om de melding binnen een maand te beantwoorden. Lukt dit niet, dan laten we dat weten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als in het land waarin wij onze projecten hebben, hiertoe specifieke inspanningen verricht moeten worden.
  5. De melding wordt als afgehandeld beschouwd, als wij de overtuiging hebben naar redelijkheid en in verhouding met de zwaarte van de klacht alles in het werk hebben gesteld om de melding naar behoren te beantwoorden.
  6. Indien je een melding hebt ingediend en niet tevreden bent over de afhandeling van de melding door Free a Girl, kun je je wenden tot het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Het CBF zal de melding verder in behandeling nemen.
  7. Alle klachten worden geregistreerd.

PROCEDURE CORRUPTIE VERMOEDENS

Heb je een vermoeden van corruptie? Dan kun je een e-mail sturen naar integrity@freeagirl.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen om de melding in behandeling te nemen.