Free a Girl over het aanpakken van straffeloosheid

De afgelopen dagen zijn er verschillende berichten in de media verschenen waarbij NGO’s bekentenissen hebben afgelegd van strafbare delicten zowel binnen als buiten de organisatie.

Free a Girl is opgericht om seksuele exploitatie te bestrijden en dat gevecht voeren we dagelijks. We bevrijden meisjes uit gedwongen prostitutie door middel van preventie, bevrijding, het aanpakken van straffeloosheid, lobby & advocacy, rehabilitatie en re-integratie.

Eén van de belangrijkste oorzaken voor het voortbestaan van kinderprostitutie, is deze straffeloosheid. Daders worden vaak niet juridisch vervolgd. Slachtoffers hebben, vaak om logische redenen, een beperkte aangifte bereidheid tegen daders. Dat betekent dat daders vaak hun straf ontlopen, slachtoffers geen recht wordt gedaan en er een algemeen signaal naar de samenleving uitgaat dat men weg kan komen met seksueel misbruik. Free a Girl werkt, samen met haar lokale partnerorganisaties, hard aan het aanpakken van deze straffeloosheid.

Het is van groot belang dat waar we voor staan ook toegepast wordt binnen de interne organisatie. Free a Girl staat dus te allen tijde voor het correct aanpakken van straffeloosheid in de vorm van melding, aangifte en strafproces. Wij staan achter de verplichtstelling van melding en aangifte van strafbare feiten binnen alle NGO´s. Dit doorbreekt de cultuur van straffeloosheid, schept transparantie en stelt de NGO´s in staat zelf het juridische gevecht aan te gaan.