IS HET NIEUWE WETSVOORSTEL TEGEN MENSENHANDEL IN INDIA EEN GOED IDEE?

De minister van Women and Child Development in India heeft een concept wetsvoorstel gepresenteerd, die slachtoffers van mensenhandel beter in bescherming zou moeten nemen. Deze groep, waar slachtoffers van gedwongen prostitutie onder vallen, worden soms als crimineel beschouwd. Zo komt het voor dat meisjes achter tralies belanden omdat prostitutie illegaal is, terwijl zij zijn verhandeld en werden gedwongen. Middels deze wet moeten rechten voor slachtoffers worden gewaarborgd, het juridische proces moet worden versneld en fondsen sneller vrijgemaakt voor deze groep

Focus op het daadwerkelijke probleem wordt weggetrokken

Een nieuwe wet klinkt goed maar is dat nu echt hetgeen dat nodig is? Onze partner die dagelijks werkt aan de bestrijding van mensenhandel in India, reageert op het voorstel. Zij geven aan dat de focus op het daadwerkelijke probleem wordt weggetrokken door een nieuw wetsvoorstel. In 2013 is er een wet toegevoegd aan de Indian Penal Code, die het deel mensenhandel goed dekt, aldus onze partner. Het daadwerkelijke probleem is het gebrek aan uitvoeren van de bestaande wetten, corruptie en apathie en het gebrek aan begrip. Daar werken we aan door politie te informeren over bestaande wetten en, waar partners corruptie tegenkomen proberen ze het zichtbaar te maken en te bestrijden. Uitdagend werk. Als er nu weer een nieuwe wet wordt ingevoerd moet je duizenden politieagenten en ander overheidspersoneel omscholen en dat is in 2013, vanuit de overheid niet voldoende gelukt.

De media kopt

“India’s New Anti-Trafficking Bill is an Empty Gesture”
“Glaring loopholes in draft anti-trafficking bill, say experts”
“Anti-trafficking draft bill: Why the proposed bill is a feast for traffickers, sex traders”
“India’s first human trafficking bill is an unfinished mess”

Investeer in het goed uitvoeren van huidige wetten in plaats van investeren in een nieuwe wet die alleen maar verwarring zal opleveren en die slechts woorden op papier blijken… Wij blijven de ontwikkelingen omtrent het voorstel volgen.

Bordeel India