Waar kinderen vroeger in bars of bordelen werden aangeboden, worden zij nu voornamelijk online geronseld. Free a Girl heeft een online onderzoeksprogramma ontworpen voor het traceren, analyseren, en bestrijden van (online) seksuele uitbuiting. Met deze informatie kunnen de bevrijdingsteams en hun politiepartners ook interventies plegen en kinderen bevrijden op locaties die nu nog, zonder online onderzoek, onzichtbaar zijn.