Free a Girl meldpunt

Als je door iemand seksueel wordt uitgebuit of iemand kent die hier slachtoffer van is, kun je je veilig bij ons melden.

In de afgelopen twaalf jaar heeft Free a Girl al meer dan 4.600 meisjes bevrijd in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Maar de laatste jaren is er iets ingrijpend veranderd. Waar kinderen vroeger in bars of bordelen werden aangeboden, worden zij nu voornamelijk online geronseld. Misbruikbeelden van honderden Nederlandse kinderen worden gedeeld in ondergrondse netwerken. En daar komen wekelijks nieuwe beelden bij. Naar schatting zijn er 3.000 minderjarige slachtoffers van binnenlandse seksuele uitbuiting in Nederland. Veel bordelen zijn vervangen door WhatsApp groepen. 

Aanpak online misbruik 

Free a Girl heeft een online onderzoeksprogramma ontworpen voor het opsporen, analyseren en bestrijden van online kinderhandel en seksuele uitbuiting. Door het verzamelen van vermoedens van derden, zorginstanties en gegevens op het Deep en Dark web kunnen we slachtoffers en daders lokaliseren. Ook benaderen we actief bedrijven, websites, personen en fora die diensten aanbieden aan daders. Bij onze proactieve research en interventie maken wij gebruik van (online) tools voor systematische identificatie, (big data) analyse, web crawlershoneytraps en artificial intelligence. Onze online onderzoekers delen hun informatie met de ‘boots on the ground’, de bevrijdingsteams die ook de bars en bordelen observeren. Met deze informatie kunnen de teams en hun politiepartners ook interventies plegen en kinderen bevrijden op locaties die zonder online onderzoek onzichtbaar zijn. 

Free a Girl Meldpunt

Via het meldpunt onderzoeken we verontrustende meldingen inzake (dreigende) seksuele uitbuiting en/of misbruik van kinderen en jongeren. Deze kunnen afkomstig zijn van slachtoffers, familieleden, getuigen, zorgorganisaties of horecamedewerkers. In onze samenwerking met nationale en internationale overheden, jeugdzorginstellingen en gespecialiseerde organisaties kunnen wij kinderen de juiste opvang, medische en psychologische zorg, rehabilitatie, juridische begeleiding en een veilige re-integratie bieden. Doordat alle meld mogelijkheden aan elkaar verbonden zijn zal de mogelijkheid bestaan om 24/7 om hulp te vragen.  

Als je door iemand seksueel wordt uitgebuit of iemand kent die hier slachtoffer van is, kun je je veilig bij ons melden. Wij zullen ervoor zorgen dat je veilig bent en blijft. Wij zullen zorgen dat het stopt. Bel of WhatsApp naar ‭+316 12 75 84 06‬ of stuur een e-mail naar info@cprc-foundation.nl. Jouw anonimiteit wordt gewaarborgd.