Opvang

Onze collega’s in Zuid-Azië werken elke dag -met gevaar voor eigen leven- in de rauwe criminele werkelijkheid van de straat, om jonge meisjes te bevrijden uit bordelen. Om een beeld te krijgen hoe zij te werk gaan hebben wij hun werkwijze omschreven. Iedere situatie is anders, maar als leidraad kan onderstaande samenvatting worden aangehouden.

Deel II: Opvang

  • Het bevrijdde meisje wordt opgevangen in een van onze huizen of in overheidsopvang.
  • Het meisje krijgt een medische check, uitgevoerd door een vrouwelijke arts en gynaecoloog.
  • De leeftijd van het meisje wordt vastgesteld.
  • Indien blijkt dat een meisje meerderjarig is en uit onderzoek blijkt dat haar thuissituatie veilig is, wordt zij teruggebracht naar haar familie. Is het meisje minderjarig, dan wordt haar zaak ondergebracht bij de CWC (Child Welfare Commitees), dit is een soort kinderbescherming die zich verder over haar zaak buigt.
  • Een uitgebreid traject binnen de opvang volgt. Het meisje krijgt medische zorg, traumacounseling, onderwijs en een beroepstraining.
  • Het meisje krijgt ook juridische hulp: haar zaak wordt ingediend bij de rechtbank en ze krijgt juridische begeleiding, zodat ze goed is voorbereid op de hoorzitting.
  • Wanneer het meisje uit een ander land verhandeld is, helpt de juridische afdeling haar met het aanvragen van een paspoort en andere documenten om gerepatrieerd te kunnen worden, zie ook in Deel III: Terug naar huis.

freeagirl_111