Voorwaarden opzetten van een actie

Als je een actie wilt uitvoeren voor Free a Girl, dan heb je toestemming van Free a Girl nodig. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden waar je je aan moet houden.

Meld je actie aan

Voordat je een actie voor Free a Girl kunt starten, moet je deze online aanmelden via deze pagina. Nadat je de actie hebt aangemeld, wordt hij door Free a Girl beoordeeld en waar mogelijk goedgekeurd. Deze aanmelding is belangrijk zodat Free a Girl de gegevens en informatie heeft waarmee ze jouw actie kunnen ondersteunen. Nadat je actie is goedgekeurd, krijg je per e-mail een bevestiging van Free a Girl.

Helder communiceren

Communiceer helder over je actie. Dit betekent dat je aan Free a Girl duidelijke informatie geeft over je actie. Bovendien maak je hiermee duidelijk aan je sponsoren dat het een actie is vóór Free a Girl en niet dóór of mét Free a Girl. Geef tevens aan dat de donaties volledig ten goede komen aan de stichting.

Promotiemateriaal en actielogo

Als je actie is goedgekeurd, kun je aan de slag! Om zoveel mogelijk sponsoren aan je te verbinden is het handig om je actie te promoten. Je kan hierbij gebruik maken van het promotiemateriaal dat je kunt downloaden via onze site. Indien je een zelf iets wilt maken dan mag je ons actielogo gebruiken. Het gebruik van het corporate logo van Free a Girl is niet toegestaan.

Actielogo

 

Belangenverstrengeling en commerciële activiteiten

Start alleen een actie om de juiste intenties, het ophalen van geld voor de stichting om hen te helpen nog meer meisjes uit de gedwongen prostitutie te kunnen bevrijden. Het is niet de bedoeling dat je met je actie voor Free a Girl andere belangen nastreeft en / of alleen de naam en reputatie van Free a Girl wilt gebruiken. Je mag de actie voor Free a Girl niet gebruiken voor commerciële belangen.

Kost je actie geld? Dan kun je dit niet verhalen op Free a Girl. De eventueel kosten voor de uitvoering van je actie zijn voor eigen rekening en risico.

Sponsoren en ambassadeurs

De sponsoren die je aanspreekt haal je uit je eigen netwerk, maak hierbij duidelijk dat het gaat om een actie vóór (en niet dóór) Free a Girl. Het is niet toegestaan de sponsoren van Free a Girl te benaderen.

Ook onze ambassadeurs mogen niet worden benaderd voor jouw actie. Onze ambassadeurs zetten zich al enorm in voor Free a Girl en kunnen daarom geen bijdrage leveren aan particuliere acties.

Overmaken van donaties

Heb je sponsoren gevonden? Dan kunnen zij hun donatie via iDeal overmaken op jouw actiepagina. Op deze manier krijgen jij en je sponsoren meteen inzicht in hoeveel geld je actie heeft opgebracht. De donaties worden dus niet direct op de rekening van Free a Girl gestort of via de algemene donatiepagina op onze website.

Reputatieschade en klachten

Door het organiseren van een actie vóór Free a Girl neem je de verplichting op je om geen schade toe te brengen aan de goede naam, het imago en de reputatie van Free a Girl. Mocht er tijdens je actie iets gebeuren dat een ongunstig effect kan hebben op de naam, het imago en de reputatie van Free a Girl, neem dan contact met ons op.

Ontvang je klachten over je actie? Neem dan contact op met ons. Als Free a Girl klachten over je actie ontvangt, mag Free a Girl te allen tijde en zonder overleg vooraf de verleende toestemming voor je actie intrekken.