Schenk met belastingvoordeel

Giften van bedrijven aan Free a Girl kunnen fiscaal aftrekbaar zijn als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Home » Strijd mee » Schenk met belastingvoordeel

Zakelijke gift & niet-zakelijke gift

Een gift kan geheel aftrekbaar zijn als het een zakelijke kostenpost betreft, als de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

Een gift uit vrijgevigheid betreft een niet-zakelijk motief of een gift die zo hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit alleen is voor de promotie van een bedrijf.

Rechtsvorm bedrijf

Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen (vanuit een bv of nv) kunnen gebruikmaken van de voordelen van een zakelijke gift. Hierbij zijn giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) van de winst aftrekbaar. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Lees hier meer over via de website van de belastingdienst.

Ondernemers met een eenmanszaak of vof kunnen gebruikmaken van dezelfde fiscale voordelen als particulieren bij een gift. De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek hangt af van het verzamelinkomen. Het inkomen van een fiscaal partner is medebepalend voor de giftenaftrek. Bij vijf jaar of langer een gift doen, kan deze in aanmerking komen voor volledige aftrek. Meer informatie hierover via de belastingdienst.