In de Braziliaanse sloppenwijken groeien kinderen op tussen geweld en criminaliteit. Door ze op te vangen en een vak te leren halen we ze uit de cirkel van seksuele uitbuiting.