Thailand

Omvang

Armoede en sociale ongelijkheid zijn problematisch in de plattelandsgebieden in het noorden en noordoosten. Thailand is een herkomst-, doorvoer- en bestemmingsland. voor meisjes die verhandeld worden met als doel kinderprostitutie. Kinderprostitutie is grotendeels verweven met de entertainmentindustrie, zoals (karaoke-) bars en massagesalons.

*Bron: ECPAT INTERNATIONAL, The commercial sexual exploitation of children in South-East Asia, 2014

Oorzaken

Ook in Thailand is armoede de voornaamste oorzaak waardoor meisjes in de prostitutie belanden. Niet-gedocumenteerde (migranten-) meisjes zijn extra kwetsbaar. Meisjes worden verhandeld vanuit Cambodja, Laos, Myanmar, China en Vietnam naar Thailand. Daarnaast worden meisjes verhandeld vanuit Thailand naar het Midden-Oosten, Japan en Australië via Maleisië en Hong Kong. Een ander probleem wordt gevormd door de groep kindersekstoeristen. Deze daders misbruiken de meisjes in de toeristische gebieden, waar kinderprostitutie openlijk plaatsvindt. Een andere groep daders misbruiken de meisjes via het escort circuit in privé huizen en lodges.

Projecten

Free a Girl ondersteunt hier een organisatie die in meerdere landen actief is en daardoor mensenhandel over de grenzen aanpakt.