Shakti Samuha

Een team van voormalige slachtoffers van mensenhandel en kinderprostitutie hebben tien jaar geleden een eigen organisatie opgericht om andere slachtoffers te helpen. Shakti Samuha heeft twee opvanghuizen, het ‘Shakti Kendra home’ en het ‘Half way home’, beide hebben een capaciteit van 16 opvangplekken. Naast het directe werk met de meisjes faciliteert Shakti Samuha kennisuitwisseling met overheid en andere organisaties. Daarnaast is ook lobby voor wetsverandering voor betere bescherming van vrouwen en meisjes een belangrijk onderdeel van het werk.

NAF_9175_LR