ECPAT

End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children (ECPAT) biedt middels een helpdesk juridische ondersteuning aan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast worden de signalen van de helpdesk gebruikt voor het identificeren van lobbydoelen. Immers, de Nederlandse staat heeft zich verplicht om kinderen die slachtoffers zijn geworden van exploitatie een goede behandeling te bieden en hun herstel en herintegratie in de samenleving te bevorderen.

Nederland_2