ABARF

ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DE FORTALEZA

De organisatie ABARF runt sinds 2009 Lar Santa Mônica (Lar betekent huize). Dit is een opvanghuis voor meisjes tussen de 7 en 18 jaar oud, die slachtoffer zijn van seksueel misbruik of seksuele exploitatie. Ook meisjes die groot risico lopen op seksueel misbruik of exploitatie worden hier opgevangen. De organisatie wil de leefomstandigheden van de meisjes verbeteren en psychische en sociale risico´s verminderen. Dit doen ze door middel van opvang in twee kleinschalige familie-tehuizen met een capaciteit van ieder 12 kinderen. Er is een huis voor jonge meisjes (7-11 jaar) en één voor adolescente meisjes (12-17 jaar). In deze huizen wordt persoonlijke begeleiding geboden die gericht is op een veilige terugplaatsing in de familie.

Lar Santa Mônica onderhoudt het contact intensief met de families zodat die betrokken blijven bij de meisjes en ze hier later hopelijk weer op terug kunnen vallen, ook zorgt het voor contacten in de wijk waardoor eventuele andere meisjes makkelijk doorverwezen kunnen worden. In de bijna vijf jaar dat het project loopt zijn 75 meisjes voor korte of langere tijd opgevangen. Andere zijn op afstand begeleid en in sommigen zijn door verwezen naar andere instanties.

Lar Santa