Brazilië

Omvang

Ondanks de economische groei die Brazilië als opkomende markt de laatste jaren heeft doorgemaakt, is er sprake van grote inkomensongelijkheid en ernstige criminaliteit in Brazilië. Straatkinderen en de kinderen uit de favela’s zijn bijzonder kwetsbaar voor seksueel misbruik en uitbuiting. Duizenden kinderen worden jaarlijks slachtoffer van kinderprostitutie in steden zoals Fortaleza en Rio de Janeiro. Kindersekstoerisme is al meer dan 20 jaar een probleem in Brazilië. Tijdens carnaval en grote internationale evenementen zijn kinderen vaak slachtoffer van seksueel uitbuiting en mensenhandel.

Oorzaken

De oorzaken zijn uiteenlopend maar criminaliteit (drugs) en sociaaleconomische redenen worden vaak als belangrijkste oorzaken genoemd. De daders zijn hoofdzakelijk lokale mannen. Ook kindersekstoerisme vanuit Europa blijft een probleem in met name resort- en kustgebieden in het noordoosten van Brazilië. Brazilië is een oorsprong-, doorvoer- en bestemmingsland voor kinderen die slachtoffer worden van kinderhandel en kinderprostitutie, zowel in het land zelf als in naburige landen zoals Suriname, Frans-Guyana, Guyana en Venezuela. Prostitutie vanaf 18 jaar is legaal. Seks met minderjarigen is illegaal en wordt zeer zwaar bestraft (gevangenisstraffen van 10 jaar zijn niet uitzonderlijk).

Projecten

Free a Girl ondersteunt twee projecten in de stad Fortaleza, berucht om het grote aantal kinderen dat daar in de prostitutie wordt uitgebuit. Ook worden er bij grote internationale evenementen die in Brazilië worden gehouden gekeken hoe we ons in kunnen zetten voor meisjes in de prostitutie.

*Bron: ECPAT INTERNATIONAL, The commercial sexual exploitation of children in Latin America, 2014