Rights Jessore

Rights Jessore is werkzaam in de stad Jessore, vlakbij de grens met India vanuit waar veel meisjes worden geronseld. Een belangrijk onderdeel van het werk bestaat uit het creëren van bewustwording. In de dorpen zijn veel mensen zich niet bewust van de gevaren van migratie. Het leren herkennen van de misleidende verhalen van mensenhandelaren is een belangrijk onderdeel van het voorlichtingswerk. Daarnaast begeleiden ze meisjes terug, die vaak met stigma en soms zelfs uitsluiting te maken krijgen.