Bangladesh

Omvang

Gegevens van de UNDP tonen aan dat circa 58% van de bevolking in Bangladesh in armoede leeft*. Er leven en werken naar schatting 400.000 kinderen op straat, 10% van deze kinderen werden gedwongen om te werken in de prostitutie. Er zijn verschillende schattingen over het aantal vrouwen en kinderen dat iedere maand worden geëxplioteerd vanuit Bangladesh. Volgens een rapport van UNICEF worden er iedere maand 400 vrouwen en kinderen gesmokkeld. Echter zijn er ook studies die beweren dat er in de afgelopen 30 jaar ruim 1 miljoen vrouwen en kinderen zijn gesmokkeld. Ondanks het feit dat er geen precieze cijfers genoemd kunnen worden is het duidelijk dat het seksueel exploiteren van kinderen en vrouwen in Bangladesh een ernstig probleem is waar aandacht voor nodig is.

*Bron: ECPAT INTERNATIONAL, The commercial sexual exploitation of children in South Asia, 2014

Oorzaken

Gedreven door armoede in de plattelandsgebieden, zijn de meisje die op zoek zijn naar een betere toekomst extra kwetsbaar voor mensenhandelaren. Veel meisjes worden in de prostitutie gelokt of gedwongen door middel van valse beloften van een huwelijk of een goed betaalde baan in India. In plaats daarvan worden ze verkocht aan bordelen in bijvoorbeeld Calcutta en Mumbai. Ook natuurrampen vormen een gevaar voor vrouwen en kinderen. Bangladesh wordt jaarlijks getroffen door moessons, overstromingen en cyclonen. Deze rampen veroorzaken veel schade en verwoest de onderdak van duizenden mensen. Vrouwen en kinderen zijn na de rampen vaak kwetsbaarder voor mensenhandel.

Projecten

Free a Girl ondersteunt twee organisaties; BNWLA werkzaam in Dhaka is opgericht door vrouwelijke advocaten, die zich inzetten voor de rechten van vrouwen en kinderen. De organisatie Rights Jessore is werkzaam in Jessore, waar veel meisjes vandaan worden verhandeld naar India.