Werkwijze

We zetten onze middelen zo efficiënt mogelijk in om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken. Daarom hebben we een scherpe focus in onze programmalanden aangebracht. Ons huidige, sterke partnerbestand willen we de komende jaren uitbreiden in de landen waarin we niet alleen geïnvesteerd hebben, maar inmiddels ook uitgebreide kennis hebben van de context.

In deze landen is de problematiek groot en is er dus nog veel werk te verzetten. We kennen onze partners daar goed en daarom kunnen we in die landen een kwaliteitsslag maken. Langere samenwerkingen tussen partners is noodzakelijk in de aanpak van kinderprostitutie: er moeten immers bestaande systemen worden veranderd. In Brazilië en Nederland is de interventie iets anders dan in Azië, aangezien de context in deze landen een andere aanpak vraagt.

In Nederland werven wij donateurs en fondsen om kinderprostitutie te bestrijden. De kosten houden wij zo laag mogelijk, zodat zoveel mogelijk van alle donaties direct ten goede komt aan onze projecten.

Dit doen onze partners

Free a Girl werkt met lokale partnerorganisaties. Doordat onze partners de cultuur kennen, de taal spreken en de nodige ervaring hebben, zijn zij het beste in staat om de meisjes precies die hulp te bieden die ze nodig hebben.

Onze partners:

  • vinden het vanzelfsprekend om te werken met een beperkt budget en behalen daar maximaal resultaat mee te behalen.
  • zijn net zo bevlogen als onze eigen mensen en dat is terug te vinden in de cultuur van de partnerorganisaties waarmee we samenwerken.
  • worden onderworpen aan toetsingscriteria die door Free a Girl zijn opgesteld. We houden goed in de gaten of het geld wordt besteed zoals afgesproken. We hanteren hierin een helder fraude- en corruptiebeleid. Daarnaast helpt het monitoren en evalueren onze partners om kritisch na denken over de projecten, wat ging er goed en wat kan er beter.Free a girl hecht grote waarde aan haar Programme Monitoring and Evaluation cyclus, die de noodzakelijke data verschaft voor bijsturing en besluitvorming rond onze programma’s.

Monitoring en Evaluatie

Free a girl hecht grote waarde aan haar Programme Monitoring en Evaluation cyclus, die de noodzakelijk data verschaft voor bijsturing en besluitvorming rond onze programma’s.

Free a Girl:

  • bezoekt jaarlijks al haar programma partners, deze partners zijn geselecteerd aan de hand van onze partner criteria en werken met ons op contract basis waarin wederzijdse verplichtingen en procedures staan.
  • ontvangt en beoordeelt mid term rapportages (inhoudelijke rapportages worden door programme officers beoordeeld en financiële rapportages door een financial officer) en stuurt, waar nodig, bij.
  • ontvangt en beoordeelt eindrapportages (inhoudelijke en financiële verantwoording) en zorgt dat nieuwe inzichten meegenomen worden in nieuwe programma planning.
  • om controle te houden worden financiële bijdragen verspreid over meerdere keren overgemaakt (na goedkeuring van de rapportages).
  • wijst externe onafhankelijke auditors aan om programma’s te auditen en monitort het opvolgen van de aanbevelingen aan de partners.

 

Bevrijdingsacties

Momenteel werken wij samen met 8 bevrijdingsteams. Zij verzamelen bewijsmateriaal voor kinderprostitutie en doen invallen met de lokale politie. Vervolgens wordt er aangifte gedaan tegen de bordeeleigenaren zodat daders vervolgd kunnen worden. Door het samenwerken met de politie vindt capaciteitsversterking en bewustwording plaats.

Opvang slachtoffers

Bijna alle kinderen die bevrijd worden zijn getraumatiseerd. Veel van hen hebben soa’s en sommigen zijn hiv-besmet geraakt. In de opvanghuizen worden ze behandeld, zowel medisch als psychisch. Ze krijgen de tijd om weer op kracht te komen. Ze krijgen ook onderwijs. Sommige kinderen blijven een paar maanden en kunnen snel herenigd worden met hun familie. Anderen blijven jaren in de opvang.

Preventie

Het veelvuldig bevrijden van minderjarige meisjes uit de prostitutie en het vervolgen van de daders blijkt preventief te werken. In Mumbai werken nu minder minderjarige meisjes in de red light districten. En door in de dorpen bewustzijn te creëren over mensenhandel, wordt de sociale controle groter. Verdachte zaken worden sneller gemeld zodat er actie ondernomen kan worden.

Beroepstrainingen

Als meisjes eenmaal bevrijd zijn uit een bordeel, staan ze pas aan het begin van een lange weg terug naar een ‘normaal’ bestaan. Free a Girl zorgt ervoor dat zij in het opvanghuis een opleiding krijgen. Bij terugkomst moeten zij –volgens de lokale maatstaven van beloning- in hun eigen levensonderhoud voorzien en soms ook in dat van hun familie.

Werkwijze