Werkwijze

Free a Girl richt zich voornamelijk op twee belangrijke doelstellingen:

  1. Het stoppen van kinderprostitutie.
    Free a Girl heeft de projecten in de programmalanden onderverdeeld in 6 pilaren: preventie, bevrijding, het aanpakken van straffeloosheid, lobby & advocacy, rehabilitatie en re-integratie.
  2. Mensen wereldwijd bewust maken van het bestaan van kinderprostitutie en hen de noodzaak laten inzien om het te bestrijden.
    Middels: Spraakmakende Campagnes, Pr en free publicity Ambassadeurs, Influencers, Documentaires.

Free a Girl vindt het onverdraaglijk dat kinderen worden uitgebuit in de seksindustrie. Kinderprostitutie is een van de meest grove schendingen van kinderrechten. Wij vinden dat er wereldwijd concreet te weinig wordt gedaan om het probleem daadwerkelijk te bestrijden. Volgens onze partners in India worden de slachto ers alleen maar jonger en volgens eigen onderzoek waren er in 2015 slechts 55 veroordelingen in India terwijl geschat wordt dat in dit land dagelijks 1,2 miljoen meisjes slachtoffer zijn van commerciële seksuele uitbuiting.

In 2008 is Free a Girl opgericht door Yolanthe Sneijder Cabau, Arjan Erkel, Evelien Hölsken en Roelof van Laar vanuit een grote bevlogenheid en rechtsgevoel dat deze, met name meisjes, bevrijd moeten worden uit de bordelen waarin ze worden vastgehouden. Niet door te praten, maar door te doen. Inmiddels is het 9 jaar later en hee Free a Girl veel kennis opgedaan over de complexiteit van meisjeshandel en over de speci eke regio’s waarin we werken. Ook is veel kennis opgedaan via de programma’s die we hebben uitgevoerd. Free a Girl gelooft nog steeds in haar benadering om meisjes te bevrijden. Daarnaast is zij van mening dat de straffeloosheid en de grote onwetendheid rondom de problematiek ervoor zorgt dat het systeem in stand wordt gehouden. Duurzame verandering moet tevens vanuit programmalanden zelf komen. Free a Girl wil dat voormalig slachtoffers hierin een rol spelen als ‘change agents’.

De komende jaren concentreren onze interventies zich op het bevrijden van meisjes uit de prostutie, het aanpakken van de straffeloosheid, het bieden van werkgelegenheidstrajecten aan slachtoffers om ze te empoweren en het uitvoeren van lobby & advocacy projecten om draagvlak te creëren.

We gaan behalve in Nederland ook actief internationaal fondsenwerven en voorlichting geven. Kinderprostitutie is een wereldwijd probleem en vereist een wereldwijde aanpak. Met een grote internationale aanhang geloven wij dat we in de nabije toekomst overheden kunnen dwingen om wetgeving te implementeren en op te treden tegen corruptie en straffeloosheid. De wetgeving die slachtoffers moet beschermen bestaat immers, maar deze wordt niet nageleefd.

Werkwijze