Veelgestelde vragen

 1. Wat doet Free a Girl?
 2. Waarom deze campagne?
 3. Zitten meisjes echt in zulke hokjes?
 4. Wat gebeurt er met de opbrengst van deze campagne?
 5. Hoe weten we dat de opbrengst goed terechtkomt?
 6. Heeft deze campagne wel zin?
 7. Hoe komen minderjarige meisjes in de prostitutie terecht?
 8. Zitten er in Nederland ook minderjarige meisjes gedwongen in de prostitutie?
 9. Hoeveel meisjes zijn er al bevrijd?
 10. Worden de bevrijde meisjes niet z.s.m. vervangen door nieuwe meisjes?
 11. Hoe lang duurt gemiddeld het rehabilitatieprogramma?
 12. Hoe weten jullie waar de meisjes zitten? Hoe onderzoeken jullie de situaties?
 13. Breng je hulpverleners zo niet onnodig in gevaar?
 14. Ondermijn je met deze methodiek niet de autoriteit van politie en gezagsdragers?
 15. Facts & Figures
 16. Ondersteun je zo niet kinderarbeid? Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in India?
 17. Wat is het minimum loon in India?
 18. Zien jullie niet liever dat meisjes naar school gaan? Waarom laat je dat niet zien?
 19. India is een middle income country; waarom moeten wij in Nederland hieraan betalen?
 20. Wanneer beschouwen jullie deze campagne als een succes? Hoeveel geld moet er opgehaald worden?
 21. Hoe oud zijn de meisjes in de campagne?
 22. Helpt Free a Girl hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan?
 23. Hebben de meisjes in de campagne geld gekregen voor hun bijdrage?
 24. Als ik geld doneer, komt mijn bijdrage dan volledig ten goede aan een bevrijdingsteam?
 25. Volgen jullie de meisjes nog? Hoe weten jullie dat ze niet terugkeren in de prostitutie?
 26. Is er ooit wetenschappelijk onderzocht dat jullie aanpak werkt?

1. Wat doet Free a Girl?
Free a Girl steunt organisaties die op gepassioneerde wijze de strijd tegen kinderprostitutie aangaan. We steunen lokale organisaties die kinderen uit bordelen bevrijden of van straat halen en een kans op een nieuwe toekomst bieden. We hebben al meer dan 3.700 kinderen, meisjes, bevrijd. Ook hebben we drie opvanghuizen kunnen uitbreiden en hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van de zorg voor, de begeleiding van en het onderwijs aan deze meisjes. Daarnaast wil Free a Girl het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking over het bestaan van kinderprostitutie en de schaal waarop dit, wereldwijd, nog altijd voorkomt vergroten. Dit doet Free a Girl door gerichte voorlichting te geven op scholen, evenementen en via de media.

2. Waarom deze campagne?
Over de hele wereld worden duizenden meisjes gedwongen tot prostitutie. In India worden zij opgesloten in hokjes van 1 bij 2 meter. Jonge meisjes van 12, 13 en 14 jaar oud die dag in dag uit seksueel worden uitgebuit. Dit kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Met deze campagne willen we veel geld ophalen om zoveel mogelijk meisjes uit de prostitutie te bevrijden, op te vangen en te rehabiliteren.

3. Zitten meisjes echt in zulke hokjes?
Ja, in India zijn er tienduizenden van zulke hokken. Maar ook in andere landen zitten er meisjes onder erbarmelijke omstandigheden gevangen.

4. Wat gebeurt er met de opbrengst van deze campagne?
Het geld dat deze campagne oplevert, investeren we in projecten die slachtoffers van kinderprostitutie ten goede komen. Zo steunen we een aantal lokale teams die meisjes opsporen en bevrijden en lokale organisaties die hen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving.

5. Hoe weten we dat de opbrengst goed terechtkomt?
Free a Girl is heel transparant over de opbrengsten en bestedingen. We zullen na de actie precies communiceren hoeveel de actie ons heeft gekost en opgeleverd. Free a Girl is een zuinige organisatie. We geven 15% van onze inkomsten uit aan kosten voor fondsenwerving, wat ruim onder de door het CBF gestelde norm van 25% is.

6. Heeft deze campagne wel zin?
Door deze campagne genereren we veel publiciteit en werven we fondsen. Hierdoor kunnen we meer meisjes uit bordelen bevrijden en een nieuwe toekomst geven. We zien in India al dat het aantal meisjes in bordelen door bevrijdingsacties afneemt. Dit willen we in veel meer steden en landen bereiken.

7. Hoe komen minderjarige meisjes in de prostitutie terecht?
Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderhandel. Ouders staan hun kinderen tegen betaling af aan familieleden of (vage) kennissen die hen een betere toekomst in de stad beloven. Zij doen dat om hun schulden af te lossen of om simpelweg te overleven. Die betere toekomst wacht de kinderen echter niet. Elk jaar sterven duizenden kinderen zonder ooit echt kind te zijn geweest. Hun leven stond in het teken van uitbuiting, mishandeling en misbruik.

Kinderen die op straat werken en leven lopen een extreem hoog risico om slachtoffer te worden van kindersmokkelaars en uitbuiters, als ze niet al slachtoffer zijn. Er zijn ook veel kinderen die ‘verdwijnen’. Tegen kindersmokkelaars wordt, door onmacht, onkunde of corruptie, vaak nauwelijks opgetreden. De handel in kinderen is zeer lucratief. Eén gesmokkeld kind levert een kinderhandelaar minstens enkele honderden euro’s op, sommige meisjes die verkocht worden aan de seksindustrie zijn pooiers duizenden euro’s waard. Zij verdienen vervolgens tienduizenden euro’s aan deze meisjes.

8. Zitten er in Nederland ook minderjarige meisjes gedwongen in de prostitutie?
In Nederland komen er naar schatting een paar honderd meisjes gedwongen in de prostitutie terecht. Dit gaat vaak gepaard met veel geweld, chantage en intimidatie. Ook hun leven is een hel. De zogenaamde ‘loverboys’ zijn geen vriendelijke jongens, maar nietsontziende pooiers die meisjes met alle mogelijke middelen uitbuiten.

9. Hoeveel meisjes zijn er al bevrijd?
Sinds de oprichting in 2008 heeft Free a Girl de bevrijding van meer dan 3.700 meisjes mogelijk gemaakt.

10. Worden de bevrijde meisjes niet z.s.m. vervangen door nieuwe meisjes?
Alleen al in India werken volgens officiële schattingen 1,2 miljoen meisjes in de seksindustrie. Er worden nieuwe bevrijdingsteams opgezet in grote Indiase steden om nog meer meisjes te bevrijden uit de bordelen. Dat onze aanpak werkt blijkt in Mumbai, waar honderden daders zijn opgepakt en veroordeeld en kinderprostitutie steeds minder voorkomt.

11. Hoe lang duurt gemiddeld het rehabilitatieprogramma?
Een rehabilitatieprogramma in India duurt gemiddeld een jaar, maar in verschillende situaties verblijven meisjes in een opvanghuis tot dat ze 18 jaar zijn. Dit zijn meisjes die niet terug naar huis kunnen, omdat hun thuisomgeving onvoldoende veiligheid biedt en/of onderdeel was van de reden dat het desbetreffende meisje in een bordeel terecht is gekomen.

12. Hoe weten jullie waar de meisjes zitten? Hoe onderzoeken jullie de situaties?
Dagelijks struinen onze bevrijdingsteams de bordelen in India af op zoek naar minderjarige meisjes. Maar ook op basis van een gerapporteerde vermissing doen onze teams onderzoek in de bordelen. Ze gaan undercover opzoek naar het desbetreffende meisje door zich voor te doen als klant. Om hun vertrouwen te winnen, moeten ze vaak meerdere malen terugkomen. Als ze voldoende bewijsmateriaal hebben verzameld, plannen ze samen met de politie een inval.

13. Breng je hulpverleners zo niet onnodig in gevaar?
Wel in gevaar, maar niet onnodig. Geen enkel kind mag gevangen zitten, zeker niet in de seksindustrie.

14. Ondermijn je met deze methodiek niet de autoriteit van politie en gezagsdragers?
Samen met politie wordt een inval gedaan. Daarnaast werken de bevrijdingsteams nauw samen met justitie om de daders veroordeeld te krijgen.

15. Facts & Figures:

 • Hoeveel bevrijdingsteams zijn er? 4 in India en 8 wereldwijd, die wij financieel ondersteunen.
 • Hoe groot is het percentage meisjes dat door hun familie is verkocht? In India komt het nauwelijks voor dat meisjes door hun familie rechtstreeks aan een bordeel worden verkocht. Wel worden ouders vaak misleid door mensen met mooie verhalen die hun dochter een goede toekomst bieden. Soms zeggen ze met haar te willen trouwen, andere keren dat hen een goede baan in de stad wacht. De ouders krijgen soms een vergoeding of voorschot van een meisjeshandelaar, maar dat betekent niet dat ouders willen dat hun dochters in de prostitutie gaan werken. Vaak hebben ouders geen mogelijkheden om hun dochters perspectief te bieden.
 • Voor hoeveel euro bevrijd je een meisje uit deze omstandigheden? Gemiddeld € 50,00.
 • Hoeveel kost een rehabilitatieprogramma? Ongeveer € 1.000,00 (incl. opvang, begeleiding, onderwijs, trainingen en terugreis naar huis).

16. Ondersteun je zo niet kinderarbeid? Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in India?
Nee, wij zijn absoluut tegen kinderarbeid, alleen realiseren we ons dat sommige vormen van kinderarbeid schadelijker zijn dan andere. Wij richten ons met deze campagne op een van de ergste vormen van kinderarbeid. Kinderprostitutie is te allen tijde schadelijk voor de groei en ontwikkeling van het kind. Overheden en internationale organisaties (zoals de VN en ILO) geven aan dat seksuele uitbuiting van kinderen de prioriteit verdient in de aanpak van kinderarbeid. Het liefst zouden we alle kinderen naar school zien gaan, maar als het ons lukt alle kinderen uit de kinderprostitutie te halen, zou dat al een geweldige stap vooruit zijn.

De wetgeving van India heeft veel verschillende wetten met betrekking tot werk van kinderen en jongeren in India. De belangrijkste geven aan dat geen kind onder de 14 mag werken in fabrieken, mijnen of ander schadelijk werk mag doen. Gebonden arbeid (zoals vaak voorkomt in de prostitutie) is illegaal voor zowel kinderen als volwassenen. De wetgeving benadrukt ook steeds meer het belang van onderwijs; in 2009 is er een belangrijke wet van kracht geworden die gratis en verplicht onderwijs eist voor alle kinderen tussen de 6 en 14 jaar. India is in verandering, maar de meisjes die in de prostitutie zitten kunnen hier niet op wachten.

17. Wat is het minimumloon in India?
Het minimumloon verschilt per deelstaat (en soms per regio en activiteit) en het verschilt tussen mannen en vrouwen. Voor mannen ligt het minimumloon tussen de 100 (€ 1,40) en 250 roepies (€ 3,50) per dag. Voor vrouwen varieert het dagloon tussen de 85 (€ 1,20) en 150 roepies (€ 2,10).

18. Zien jullie niet liever dat meisjes naar school gaan? Waarom laten jullie dat niet zien?
We stimuleren meisjes om naar school te gaan en zo lang mogelijk op school te blijven. Soms is dat echter niet mogelijk. De meisjes moeten werken om geld te verdienen om zichzelf (en hun familie) in leven te houden. Wat we met deze campagne willen laten zien is dat het leven niet opeens rozengeur en maneschijn is. De meisjes keren terug naar een harde realiteit, maar wel één die vele malen beter is dan de situatie in de bordelen. En dat verhaal willen we hier ook vertellen: we kunnen niet de hele wereld verbeteren, maar we zetten wel belangrijke stappen om het ergste misbruik uit te bannen.

19. India is een middle income country; waarom moeten wij in Nederland hieraan betalen?
Er wonen in India meer armen dan in Afrika. De armoede is nog lang niet uit India verdwenen. In India zitten meer kinderen gevangen in de seksindustrie dan waar ook. Daarom is ingrijpen nodig. Het zou goed zijn als rijke Indiërs hier zelf verantwoordelijkheid in nemen, maar daar kunnen deze meisjes niet op wachten. De overheid is niet sterk genoeg gebleken dit onderwerp zelf goed aan te pakken, wij hopen dat ze in de toekomst deze verantwoordelijkheid op zich gaan nemen.

20. Wanneer beschouwen jullie deze campagne als een succes? Hoeveel geld moet er opgehaald worden?
Wij beschouwen elk meisje dat haar vrijheid terugkrijgt als een succes. Als de campagne dus tot meer bevrijdingen leidt, is deze een succes. Daarnaast streeft Free a Girl naar zo laag mogelijke kosten voor fondsenwerving, liefst minder dan 10%. Het opnemen van de campagnefilmpjes en het maken van de campagne heeft ons bijna € 35.000 euro gekost. Dit zijn de out-of-pocket- en materiaalkosten (alle uren zijn pro-bono) die het reclamebureau heeft moeten maken om de campagne te kunnen maken. Zo bekeken moet de campagne dus minimaal € 200.000 opbrengen om ook te voldoen aan ons lage kostenbeleid.

21. Hoe oud zijn de meisjes in de campagne?
De meisjes in de campagne zijn 16 en 17 jaar oud.

22. Helpt Free a Girl hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan?
Ja, we investeren in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, traumaverwerking en beroepstrainingen in de opvanghuizen. Als de meisjes terug naar huis gaan, krijgen ze een startkapitaaltje mee. Dit bestaat uit de schadevergoeding die sommige meisjes van de overheid krijgen en salaris voor werk dat de meisjes in de opvanghuizen hebben gedaan. Het gaat dan zowel om de winst uit producten die de meisjes maken als een vergoeding voor meisjes die meewerken in de keuken of op het land.

23. Hebben de meisjes in de campagne geld gekregen voor hun bijdrage?
Ja, elk meisje heeft € 400,00 euro gekregen.

24. Als ik geld doneer, komt mijn bijdrage dan volledig ten goede aan een bevrijdingsteam?
Nee, een substantieel deel van alle donaties komen ten goede aan bevrijdingsteams. Daarnaast worden ook verschillende opvanghuizen financieel ondersteund door Free a Girl, omdat wij meisjes die bevrijd zijn o.a. onderdak, medische zorg en traumabegeleiding willen bieden.

25. Volgen jullie de meisjes nog? Hoe weten jullie dat ze niet terugkeren in de prostitutie?
Meisjes worden twee jaar gevolgd en over de situatie van de meisjes wordt gerapporteerd aan de rechter in de stad waar het meisje bevrijd is. Hierdoor verliezen onze partnerorganisaties nauwelijks meisjes uit het oog.

26. Is er ooit wetenschappelijk onderzocht dat jullie aanpak werkt?
In de Filipijnen is een groot onderzoek gedaan naar het effect van bevrijdingen op het aantal minderjarige meisjes in de prostitutie. Dit bleek binnen enkele jaren met 80% te dalen. Wij zien vergelijkbare bewegingen in Mumbai en Pune, twee Indiase steden waar wij bevrijdingsteams steunen. We onderzoeken nu of we deze trend ook wetenschappelijk kunnen aantonen en kunnen ontdekken wat de sleutels tot succes zijn om die daling te bewerkstelligen.

Als je nog vragen hebt die hier niet tussen staan, laat het ons weten. Bel 020-7163933 of mail naar nicole.franken@freeagirl.nl.