• nl
  • en

Veelgestelde vragen

Wat doet Free a Girl?
Free a Girl steunt organisaties die op gepassioneerde wijze strijden tegen kinderprostitutie. We steunen lokale organisaties die kinderen uit bordelen bevrijden of van de straat halen en een kans op een nieuwe toekomst bieden. We hebben zo al meer dan 3.700 meisjes bevrijd. Ook hebben we opvanghuizen uitgebreid en hebben we de zorg voor, de begeleiding van en het onderwijs aan deze meisjes kunnen verbeteren. Free a Girl wil het bewustzijn over het bestaan van kinderprostitutie vergroten. Dit doen we door gerichte voorlichting te geven op scholen, evenementen en via de media.

Waarom deze actie?
Over de hele wereld worden miljoenen meisjes gedwongen tot prostitutie. In India specifiek, worden jonge meisjes opgesloten in hokjes van 1 bij 2 meter en dag in dag uit seksueel uitgebuit. Dit kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Met deze actie willen we zoveel mogelijk geld ophalen om nog meer meisjes uit de prostitutie te kunnen bevrijden, op te vangen en te rehabiliteren. Door je als deelnemer zelf 12 uur lang op te laten sluiten in een hokje, maak je de bevrijding van deze meisjes mogelijk.

Zitten meisjes echt in zulke hokjes?
Ja, in India zijn er tienduizenden van dergelijke hokjes. Maar ook in andere landen zitten er meisjes onder erbarmelijke omstandigheden gevangen.

Wat gebeurt er met de opbrengst van deze actie?
Het geld dat deze actie oplevert, investeren we in projecten die slachtoffers van kinderprostitutie ten goede komen. Zo steunen we een aantal lokale teams die meisjes opsporen en bevrijden en lokale organisaties die hen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving.

Hoe weten we dat de opbrengst goed terechtkomt?
Free a Girl is heel transparant over de opbrengsten en bestedingen. In 2013 gaven we 15% van onze inkomsten uit aan kosten voor fondsenwerving, wat ruim onder de door het CBF gestelde norm van 25% is. Ook kun je de (resultaten) verslagen van 2012, 2013 en 2014 terug vinden op de site.

Heeft deze actie wel zin?
Door deze actie genereren we veel publiciteit en werven we fondsen. Hierdoor kunnen we meer meisjes uit de prostitutie bevrijden en hen een nieuwe toekomst geven. We zien in India al dat door bevrijdingsacties en het vervolgen van daders, het aantal jonge meisjes in bordelen afneemt. Dit willen we in veel meer steden en landen bereiken.

Hoe komen minderjarige meisjes in de prostitutie terecht?
Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderhandel. Ouders staan hun kinderen tegen betaling af aan familieleden of (vage) kennissen die hen een betere toekomst in de stad beloven. Zij doen dat om hun schulden af te lossen of om simpelweg te overleven. Die betere toekomst wacht de kinderen echter niet. Daarnaast worden er regelmatig meisjes ontvoerd, onderweg naar school bijvoorbeeld. Zij worden gedrogeerd en komen bij in een bordeel. Elk jaar sterven duizenden kinderen zonder ooit echt kind te zijn geweest. Hun leven stond in het teken van uitbuiting, mishandeling en misbruik.

Kinderen die op straat werken en leven, lopen een extreem hoog risico om slachtoffer te worden van kindersmokkelaars en uitbuiters, als ze niet al slachtoffer zijn. Er zijn ook veel kinderen die ‘verdwijnen’.

Tegen kindersmokkelaars wordt, door onmacht, onkunde of corruptie, vaak nauwelijks opgetreden. De handel in kinderen is zeer lucratief. Eén gesmokkeld kind levert een kinderhandelaar minstens enkele honderden euro’s op, sommige meisjes die verkocht worden aan de seksindustrie zijn pooiers duizenden euro’s waard. Zij verdienen vervolgens tienduizenden euro’s aan deze meisjes.

Zitten er in Nederland ook minderjarige meisjes gedwongen in de prostitutie?
In Nederland komen er naar schatting een paar honderd meisjes gedwongen in de prostitutie terecht. Dit gaat vaak gepaard met veel geweld, chantage en intimidatie. Ook hun leven is een hel. De zogenaamde ‘loverboys’ zijn geen vriendelijke jongens, maar nietsontziende pooiers die meisjes met alle mogelijke middelen uitbuiten.

Hoeveel meisjes zijn er al bevrijd?
Sinds de oprichting in 2008 heeft Free a Girl de bevrijding van meer dan 3.700 meisjes mogelijk gemaakt.

Worden de bevrijde meisjes niet z.s.m. vervangen door nieuwe meisjes?
Alleen al in India werken volgens officiële schattingen 1,2 miljoen meisjes in de seksindustrie. Er worden nieuwe bevrijdingsteams opgezet in grote Indiase steden om nog meer meisjes te bevrijden uit de bordelen. Dat onze aanpak werkt, blijkt in Mumbai, waar steeds meer daders zijn opgepakt en veroordeeld en kinderprostitutie steeds minder voorkomt.

Hoe lang duurt gemiddeld het rehabilitatieprogramma?
Een rehabilitatieprogramma in India duurt gemiddeld een jaar. Sommige meisjes kunnen niet terug naar huis, omdat hun thuisomgeving onvoldoende veiligheid biedt en/of onderdeel was van de reden dat het meisje in een bordeel terechtkwam. Zij blijven tot hun achttiende in het opvanghuis.

Hoe weten jullie waar de meisjes zitten? Hoe onderzoeken jullie de situaties?
Dagelijks struinen onze partnerorganisaties bordelen in Mumbai af, op zoek naar minderjarige meisjes. Maar ook op basis van een gerapporteerde vermissing doen ze onderzoek in de bordelen. Ze gaan undercover, doen zich voor als klant, op zoek naar het desbetreffende meisje. Om hun vertrouwen te winnen, moeten ze vaak meerdere malen terugkomen. Als ze voldoende bewijsmateriaal hebben verzameld, plannen ze samen met de politie een inval.

Breng je hulpverleners zo niet onnodig in gevaar?
Wel in gevaar, maar niet onnodig. Geen enkel kind mag gevangen zitten, zeker niet in de seksindustrie.

Ondermijn je met deze methodiek niet de autoriteit van politie en gezagsdragers?
Samen met politie wordt een inval gedaan. Daarnaast werken onze partners nauw samen met justitie om daders veroordeeld te krijgen. Het constant aandacht vragen voor de problematiek bij politie en gezagdragers zorgt ervoor dat het probleem hoog op de agenda blijft.

Feiten en cijfers:
Hoeveel Rescue teams ondersteunen jullie? > In India 4 teams en 10 wereldwijd.

Hoe groot is het percentage meisjes dat door hun familie is verkocht? > In India komt het nauwelijks voor dat meisjes door hun familie rechtstreeks aan een bordeel worden verkocht. Wel worden ouders vaak misleid door mensen met mooie verhalen die hun dochter een goede toekomst bieden. Soms zeggen ze met haar te willen trouwen, andere keren dat hen een goede baan in de stad wacht. De ouders krijgen soms een vergoeding of voorschot van een meisjeshandelaar, maar dat betekent niet dat ouders willen dat hun dochters in de prostitutie gaan werken. Vaak hebben ouders geen mogelijkheden om hun dochters perspectief te bieden.

Voor hoeveel euro bevrijd je een meisje uit deze omstandigheden? > Gemiddeld € 50,00.

Hoeveel kost een rehabilitatieprogramma? > Ongeveer € 1.000,00 incl. opvang, begeleiding, onderwijs, trainingen en terugreis naar huis. (Per land kan het verschillen).

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in India?
De wetgeving van India heeft veel verschillende wetten met betrekking tot werk van kinderen en jongeren. De belangrijkste wetten stellen dat geen kind onder de 14 mag werken in fabrieken, mijnen of ander schadelijk werk mag doen. Gebonden arbeid (zoals vaak voorkomt in de prostitutie) is illegaal voor zowel kinderen als volwassenen. De wetgeving benadrukt ook steeds meer het belang van onderwijs; in 2009 is er een belangrijke wet van kracht geworden die gratis en verplicht onderwijs eist voor alle kinderen tussen de 6 en 14 jaar. India is in verandering, maar de meisjes die in de prostitutie zitten, kunnen hier niet op wachten.

Wat is het minimum loon in India?
Het minimum loon verschilt per deelstaat (en soms per regio en activiteit) en het verschilt tussen mannen en vrouwen. Voor mannen ligt het minimum loon tussen de 100 (€ 1,40) en 250 roepies (€3,50) per dag. Voor vrouwen varieert het dagloon tussen de 85 (€1,20) en 150 roepies (€2,10).

India is een middle income country; waarom moeten wij in Nederland hieraan meebetalen?
Er wonen in India meer armen dan in Afrika. De armoede is nog lang niet uit India verdwenen en hier zitten meer kinderen gevangen in de seksindustrie dan waar ook. Daarom is ingrijpen nodig. Het zou goed zijn als de regering en rijke Indiërs hier zelf verantwoordelijkheid in nemen, maar daar kunnen deze meisjes niet op wachten.

Helpt Free a Girl hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan?
Ja, we investeren in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, traumaverwerking en beroepstrainingen in de opvanghuizen. Als de meisjes terug naar huis gaan, krijgen ze een startkapitaaltje mee. Dit bestaat uit de schadevergoeding die sommige meisjes van de overheid krijgen en salaris voor werk dat de meisjes in de opvanghuizen hebben gedaan. Het gaat dan zowel om de winst uit producten die de meisjes maken als een vergoeding voor meisjes die meewerken in de keuken of op het land.

Als ik geld doneer, komt mijn bijdrage dan volledig ten goede aan een bevrijdingsteam?
Nee, een groot deel van alle donaties komt ten goede aan bevrijdingsteams. Daarnaast ondersteunen wij verschillende lokale organisaties die de bevrijde meisjes onderdak, medische zorg, juridische steun, onderwijs en beroepstrainingen en traumabegeleiding bieden.
Wij streven ernaar dat 85 % van de opbrengst van de Lock me Up actie ten goede komt van onze projecten. Hoe hoger de opbrengsten, des te meer geld er vrijkomt voor de projecten. Veel zaken worden gedeeltelijk of geheel gesponsord. Ongeveer 15 % wordt besteed aan salariskosten (werknemers van Free a Girl ontvangen een salaris conform de cao van de overheid), een free-lancer, het bouwen van een speciale actie-website (eenmalige kosten), het bouwen van de hokjes, drukwerk en vrijwilligersvergoedingen. De zendtijd op radio en televisie wordt volledig gesponsord en alle exposure in de geschreven media is gratis.

Free a Girl is zeer kritisch in het uitgeven van geld voor fondsenwerving. Daarnaast werken we veel met vrijwilligers.

Volgen jullie de meisjes nog? Hoe weten jullie dat ze niet terugkeren in de prostitutie?
Meisjes worden nog een periode gevolgd en over hun situatie wordt, zolang een meisje minderjarig is, gerapporteerd aan de rechter in de stad waar het meisje is bevrijd.

Is er ooit wetenschappelijk onderzocht dat jullie aanpak werkt?

In de Filipijnen is een groot onderzoek gedaan naar het effect van bevrijdingen op het aantal minderjarige meisjes in de prostitutie. Dit bleek binnen enkele jaren met 80% te dalen. Wij zien vergelijkbare bewegingen in Mumbai en Pune, twee Indiase steden waar wij bevrijdingsteams steunen.

Sponsoren Lock me Up - Free a Girl

Wij willen graag alle partners bedanken die, naast onze deelnemers, van de actie Lock me Up – Free a Girl een succes maken. Van websitebouwer tot hokjesbouwer, van hostingbedrijf tot opslagbedrijf: bedankt!

Sponsoren

Internative Mollie Intermax I&B Allroundbouw Signwise Levanto CDN77