• nl

Bestedingen Lock Me Up – Free A Girl 2016

Door de opbrengsten van Lock me Up – Free a Girl 2016 kunnen wij onze bevrijdingsteams in India blijven financieren. Onze collega’s sporen jonge meisjes op om hen zo snel mogelijk uit de bordelen te bevrijden. Ook de kosten voor opvang, medische zorg en traumaverwerking worden met behulp van het eindbedrag ondervangen. Om een blijvend verschil te maken wordt de juridische afdeling ondersteund om rechtszaken aan te spannen en daders veroordeeld te krijgen.

Door jullie enorme inspanningen kan Free a Girl ook partners in Nepal en Brazilië steunen en gaan we een duurzame verandering bij de Indiase samenleving bewerkstelligen.

Team Lock me Up – Free a Girl

FREE A GIRL MOVEMENT INDIA
De problematiek in India is bijzonder groot. Free a Girl vindt dat de Indiase samenleving dit moet weten en dat zij zelf veranderingen moeten doorvoeren. Door middel van een awareness campagne zullen wij de Indiers bewust maken van de problematiek.

Wij ontwikkelen een platform waar lokale partnerorganisaties aan verbonden zijn, om gezamenlijk de bewustwording aan te wakkeren. Ook de straffeloosheid van daders wordt meegenomen in deze campagne. Wij gaan er tevens voor zorgen de fondsenwerving op lokaal niveau wordt gestart.

NEPAL
In Nepal zal Free a Girl met de opbrengst van de actie Lock me Up – Free a Girl een partner kunnen steunen. Belangrijke onderdelen van hun werk bestaat uit het voorkomen van mensenhandel voor prostitutiedoeleinden. Er wordt actief gezocht naar mogelijke slachtoffers op vliegvelden, grensposten en busstations door politie en meisjes (voormalig slachtoffers) die hiervoor zijn opgeleid. Verder financiert Free a Girl verschillende rehabilitatie-, transit- en preventiehuizen, alsmede een school voor formeel onderwijs.

Om daders veroordeeld te krijgen wordt er juridische hulp geboden en wordt er gelobbyd voor wetsverandering voor betere bescherming van vrouwen en meisjes.

BRAZILIE
Free a Girl financiert een opvanghuis in Fortaleza voor meisjes tussen de 7 en 18 jaar oud, die slachtoffer zijn van seksueel misbruik of seksuele exploitatie. Ook meisjes die groot risico lopen worden hier opgevangen.

Een andere partner biedt (veelal zwangere) meisjes uit de favela’s beroepstrainingen aan. Zo laten wij een ander toekomstperspectief dan prostitutie zien.

Tevens proberen wij via straatwerk in Fortaleza meisjes uit de prostitutie los te weken door ze toegang te geven tot medische en psychologische hulpverleningsinstanties. Ook worden ouders en de gemeenschap betrokken bij de problematiek, zodat er voor de meisjes en jongens een veilig vangnet wordt gecreëerd. Op scholen worden bewustwordingscampagnes gevoerd onder leerlingen en leerkrachten over de gevaren van commerciële seksuele uitbuiting.

EXTRA PROJECTEN IN INDIA EN NEDERLAND
Op dit moment zijn er twee projecten in ontwikkeling die met de opbrengst gefinancierd zullen worden. In Nederland zullen we na de zomer van start gaan met een voorlichtingsprogramma om te voorkomen dat meisjes ten prooi vallen aan zogenaamde pooierboys. Ook zijn we samen met een Indiase partner een programma aan het ontwikkelen gericht op gedragsverandering bij jongens van 13 tot 18 jaar op het platteland.

Sponsoren Lock me Up - Free a Girl

Wij willen graag alle partners bedanken die, naast onze deelnemers, van de actie Lock me Up – Free a Girl een succes maken. Van websitebouwer tot hokjesbouwer, van hostingbedrijf tot opslagbedrijf: bedankt!

Sponsoren

Internative Mollie Intermax I&B Allroundbouw Signwise Levanto CDN77