Jongens als bondgenoot in de strijd tegen kinderprostitutie

Oneerlijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen komt vaak naar voren in onze strijd tegen kinderprostitutie. Mannen hebben meer zeggenschap over hun zusje of dochter dan vrouwen. Naar meisjes zelf wordt vaak niet geluisterd. Soms werken jongens of mannen actief mee aan het verhandelen van hun zusjes of dochters of het vroegtijdig uithuwelijken van, waardoor er extra risico op verhandeling ontstaat. Hierbij wordt vaak geweld gebruikt.

Het is aangeleerd gedrag en door de samenleving geaccepteerd. Om dit te veranderen is het essentieel dat we meisjes empoweren maar ook dat wij op met jongens van jonge leeftijd in gesprek moeten gaan.

Daarom is Free a Girl een partnerschap aangegaan met de Equal Community Foundation, een organisatie die gespecialiseerd is in werken met jongens en jonge mannen. Trainers leren hoe jongens bij kunnen dragen aan gelijke kansen voor meisjes en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het stoppen van commercieel seksueel geweld tegen meisjes.

Wanneer dit traject succesvol is afgerond, zullen zij hun kennis overdragen op andere jongens uit hun gemeenschap. Hierdoor willen wij ervoor zorgen dat er meer mannen zullen opstaan in het gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting van meisjes. Wij zijn trots dit traject te kunnen starten en zien mannen als belangrijke bondgenoot in de strijd tegen kinderprostitutie.

Equal Community Foundation