Strategie

Missie

Free a Girl streeft een wereld na zonder commerciële seksuele exploitatie van kinderen. Door slachtoffers directe hulp te bieden en straffeloosheid aan te pakken. 

Visie

Free a Girl werd in 2008 opgericht vanuit de visie: Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Alle kinderen in de wereld moeten worden beschermd tegen iedere vorm van commerciële seksuele exploitatie. 

Kernwaarden

In haar bedrijfsvoering werkt Free a Girl op basis van de volgende vier kernwaarden: 

  • Meisjes staan voorop; om hen draaien de projecten, daarom vinden wij het belangrijk dat hun input telt en dat zij inspraak hebben waar mogelijk.
  • Actiegericht; dat zit in onze manier van werken maar ook in die van partners.
  • Eerlijk; in hoe we communiceren en wat we van partners verwachten, maar ook als drijfveer van waarom we dit werk doen; we vinden het niet eerlijk dat meisjes uitgebuit worden. 
  • Innovatief; we zoeken naar nieuwe manieren om kinderprostitutie te bestrijden zowel in de programma- als in de donorlanden.

Doelstelling

Free a Girl heeft twee doelstelling, die uitgewerkt zijn in de werkwijzen van de organisatie:

  1. Het stoppen van kinderprostitutie.
  2. Mensen wereldwijd bewust maken van het bestaan van kinderprostitutie en hen de noodzaak laten inzien om het te bestrijden.

De komende jaren concentreren deze werkwijzen zich op het bevrijden van meisjes uit de prostitutie, het aanpakken van de straffeloosheid, het bieden van werkgelegenheidstrajecten aan slachtoffers om ze te empoweren en het uitvoeren van lobby & advocacy projecten om draagvlak te creëren.