Organisatie

BESTUUR

Het bestuur van Free a Girl bestaat uit Evelien Hölsken. Zij vormt tevens de directie en houdt zich aan deze regelementen. De werkorganisatie bestaat uit betaalde en onbetaalde medewerkers. In totaal zijn er 8 fte in dienst. Free a Girl volgt de salarisschalen van de overheid, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA). Daarnaast hanteert Free a Girl een reisbeleid en een fraude- en corruptiebeleid voor al haar medewerkers en partners. Free a Girl onderschijft de gedragscode van Partos die tot stand is gekomen op 06-11-2012. Het kantoor van Free a Girl in Washington DC, wordt aangestuurd door Evelien Hölsken. Het Indiase kantoor staat onder leiding van Shikha Philips.

OPRICHTERS 

Stichting Free a Girl is in 2008 statutair opgericht door Arjan ErkelYolanthe CabauRoelof van Laar en Evelien Hölsken. De oprichting is mogelijk gemaakt door een donatie van Bas Consultancy. Yolanthe Cabau is ere-lid van de Raad van Toezicht. Roelof van Laar is betrokken als adviseur, Arjan Erkel als fondsenwerver.

JAARVERSLAG

Het jaarverslag van Free a Girl kunt u hier lezen.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het inhoudelijk en financieel beleid en de gang van zaken binnen de organisatie. De regelementen van de Raad van Toezicht zijn hier terug te lezen. De remuneratiecommissie en auditcommissie houdt zich aan deze regelementen bij het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen (op alfabetische volgorde):

Mevr. L.M. van der Helm – Lid
Directeur SIRE (Stichting Ideële Reclame)
Bestuurslid DDMA (Dutch Datadriven Marketing Association) en foodondernemer

Dhr. H.G. Klinkhamer – Voorzitter
Managing Partner van Apartments Group BV
Geen nevenfuncties

Mevr. S. Kersten van Santen – Lid
Manager  Control bij de Koninklijke Visio
Voorzitter van de ouderraad commissie van kinderopvang Altijd Lente

Mevr. M. Mellema – Lid
Eigenaar 2Skye reorganisatiespecialist
Geen nevenfuncties

Mevr. Y. Cabau – Erelid
Oprichter, actrice, model, presentatrice

Dhr. M. Witvliet – Vice-voorzitter
Gepensioneerd
Geen nevenfuncties

COMITÉ VAN AANBEVELING

Het Comité van Aanbeveling (CvA) van Free a Girl, onder voorzitterschap van Junior Zegger, bestaat uit Petra Goldschmeding en Rattan Chadha. Ze dragen de organisatie een warm hart toe en nemen een sleutelpositie in binnen de Nederlandse maatschappij. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel extra cachet aan Free a Girl. Free a Girl maakt dankbaar gebruik van hun netwerk, ervaring en expertise.

ONDERSTEUNING

Free a Girl ontvangt ondersteuning van accountants, notarissen en juristen.

    • Accountant: Q Concepts, Capelle aan den IJssel
    • Notaris: Jan Willem Stouthart, Holland Law, Den Haag
    • Juridisch advies: Antoine Endtz, Nextius legal BV
    • Juridisch advies: Shasta Rotscheid, Cleerdin & Hamer Advocaten

https://www.cbf.nl/organisatie/free-a-girl