Klachtenprocedure

Free a Girl vindt het belangrijk goed contact te onderhouden met haar donateurs, sponsors en overige relaties. Wij handelen klachten en suggesties tijdig af. We hebben daarvoor een procedure ontwikkeld.

De procedure

  1. Stuur je suggestie of klacht per post naar: Stichting Free a Girl, Hendrik Figeeweg 3 G10, 2031 BJ Haarlem. Je kan ook bellen naar 020-7163933, een email sturen naar info@freeagirl.nl of het contactformulier invullen.
  2. Direct na ontvangst wordt bepaald welke afdeling of persoon de afhandeling ter hand gaat nemen.
  3. Vervolgens wordt de klacht geregistreerd.
  4. Je ontvangt binnen een week na binnenkomst een ontvangstbevestiging, waarin ook wordt aangegeven wanneer een antwoord kan worden verwacht.
  5. Na onderzoek worden de benodigde stappen ondernomen om adequaat op de klacht te reageren.
  6. Een klacht wordt zo snel mogelijk beantwoord. Dat zal binnen een maand het geval zijn. Lukt dit niet, dan laten we het je weten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als in het land waarin wij onze projecten hebben hiertoe specifieke inspanningen verricht moeten worden.
  7. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd, als wij de overtuiging hebben naar redelijkheid en in verhouding met de zwaarte van de klacht alles in het werk hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden