Schenken en nalaten

U kunt ons steunen via een nalatenschap, legaat of schenking aan Free a Girl en is geheel vrij van schenk- of erfbelasting. Alles wat u schenkt of nalaat, komt volledig ten goede aan de bestrijding van kinderprostitutie. Uw notaris kan u helpen dit in orde te maken.

Uiteraard kunt u ook contact met Free a Girl opnemen via 023-2049400. Uw gesprek wordt in vertrouwen gevoerd. Wij zijn enorm dankbaar voor ieder soort gift. Wist u trouwens dat u periodieke schenkingen van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken?*

SCHENKEN

Als u besluit Free a Girl met een schenking te steunen, kunt u dat op twee manieren doen: eenmalig of periodiek.

Free a Girl ondersteunt haar partnerorganisaties voor langere termijn en daarom zijn we extra dankbaar voor periodieke giften. Met dit soort structurele giften kunnen we meer en concretere plannen met onze partners maken.

NALATEN / LEGAAT

In een testament kunt u uw persoonlijke wensen laten vastleggen. U kunt dus zelf bepalen aan wie u de erfenis wil nalaten. Wanneer u besluit een bedrag aan Free a Girl na te laten, dan is dat bedrag geheel vrij van erfbelasting. Alles wat u nalaat, komt dus volledig ten goede aan de bestrijding van kinderprostitutie.

Indien u besluit Free a Girl een bepaald bedrag na te laten, dan kunt u ons benoemen tot erfgenaam of u kunt uw beslissing laten vastleggen in een legaat. Met een legaat aan Free a Girl leg je heel precies in je testament vast welk bedrag de stichting ontvangt.

ERFGENAAM

In uw testament kunt u Free a Girl benoemen tot (mede-)erfgenaam. Als u dit doet, heeft de stichting recht op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt zelf aangeven welk percentage van dit nalatenschap u toekent.

GROOT EN KLEIN – ALLES IS WAARDEVOL

We zijn natuurlijk immens dankbaar voor nalatenschappen. Zou u ons ook willen steunen, maar heeft u niet heel veel te besteden? Bedenk dan dat alle kleine bedragen samen een groot bedrag vormen; ook uw bijdrage zal uiteindelijk een concreet resultaat opleveren en is daarom erg waardevol.

CONTACTINFORMATIE EN ADRESSEN

Free a Girl

Free a Girl
Hendrik Figeeweg 3 G-10
2031 BJ HAARLEM
023-2049400
info@freeagirl.nl

NOTARISTELEFOON

0900-346 93 93

BELASTINGTELEFOON

0800-05 43 (gratis)
belastingdienst.nl

KEURMERKEN

Free a Girl is erkend als ANBI. Uw bijdrage wordt niet belast en komt 100% ten goede aan de stichting.
Free a Girl is tevens in het bezit van het CBF-keurmerk.

Drukwerk  anbi_zwart

Schenken en Nalaten – Goededoelen.nl

 

* Mits de periodieke schenking is vastgelegd in een vijfjarige schenkingsovereenkomst.