Periodiek schenken

EEN PERIODIEKE GIFT AAN FREE A GIRL is FISCAAL AFTREKBAAR

Schenk je jaarlijks meer dan 1% van je inkomen aan een goed doel? Dan kun je dit bedrag van je belastbaar inkomen aftrekken! Met een eenmalige gift kom je hiervoor vaak niet in aanmerking, maar met een periodieke gift wel.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen, mits deze in een 5-jarige overeenkomst zijn vastgelegd. Bereken zelf je jaarlijkse financiële voordeel met de Schenkcalculator.

Hoe regel je een periodieke schenking?

Op 1 januari 2014 is een wetswijziging ingevoerd, waardoor niet langer een notariële akte nodig is bij het vastleggen van een periodieke gift. Wil je Free a Girl steunen met behulp van een periodieke schenking? Dan hoef je vanaf nu enkel onze schenkingsovereenkomst te downloaden en in te vullen. Nadat je de overeenkomst hebt ingevuld, stuur je ‘m op naar:

Free a Girl
Hendrik Figeeweg 3-G10
2031 BJ Haarlem

Zodra je de schenkingsovereenkomst door Free a Girl ondertekend terug hebt gekregen, kun je je gift van je belastbaar inkomen aftrekken.

Belasting aftrekken

Het werkt erg simpel: bij de aangifte inkomstenbelasting vul je het bedrag van jouw gift in bij de aftrekpost van periodieke giften. Je krijgt het bedrag dan in één keer terug. Een andere optie is om je teruggave maandelijks te ontvangen; dit regel je via een voorlopige teruggaaf.

Belangrijke informatie

Een schenkingsovereenkomst wordt voor minimaal vijf jaar, maar bij voorkeur voor onbepaalde tijd opgesteld. De overeenkomst eindigt uiteraard bij het overlijden van de schenker. Als de overeenkomst eerder dan de minimaal verplichte vijf jaar wordt beëindigd, dan moet de schenker met terugwerkende kracht het belastingvoordeel aan de belastingdienst terugbetalen.

De sponsoring eindigt niet automatisch als de schenkingsovereenkomst afloopt. De schenker dient de sponsoring daarom persoonlijk op te zeggen bij Free a Girl.

* Bron Belastingdienst

Free a Girl is in het bezit van:

Drukwerk  anbi_zwart