Gedwongen prostitutie van jonge meisjes in onze eigen achtertuin

Nederlandse meisjes vanaf 12 jaar, die door een loverboy of lovergirl worden gedwongen om zich te prostitueren in normale huizen, in doorsnee buurten. En jonge meisjes uit het buitenland die naar ons land worden gelokt, die worden gekocht en van wie hun paspoort wordt afgenomen. Geslagen en misbruikt in het Red Light District waar prostitutie toch zo goed geregeld is..? Op de Europese dag tegen Mensenhandel luidt Free a Girl de noodklok voor de vele jonge slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie in Nederland.

Omvang
De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft op 24 september 2014 de nieuwe kerncijfers mensenhandel gepresenteerd. In 2013 zijn er 1.437 slachtoffers van mensenhandel geregistreerd, waarvan 88% vrouw en 455 hadden de Nederlandse identiteit. Van alle Nederlandse slachtoffers waren 164 personen minderjarig. En dit betreffen alleen nog maar de geregistreerde slachtoffers. Net als voorgaande jaren is veruit de grootste groep mogelijke slachtoffers uitgebuit in de seksindustrie.

Slachtoffers
De meeste Nederlandse minderjarige slachtoffers worden door de zogenaamde ‘loverboys’ en ‘lovergirls’ de prostitutie ingelokt. Dit zijn mooie namen voor pooiers en handlangers, die gebruikmaken van verleidingstechnieken om heel jonge meisjes (al vanaf 12 jaar) tot prostitutie te dwingen in het onzichtbare circuit van escort- en privéhuizen.

Buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn met name meisjes die vanuit Roemenië (13%), Hongarije (12%) en Bulgarije (9%) naar Nederland verhandeld worden. Daarnaast worden veel meisjes uit Congo, Nigeria en Guinee naar ons land gehaald. Een deel van hen wordt gedwongen zich te prostitueren in het Red Light District. Met name de minderjarige meisjes verdwijnen in het onzichtbare circuit.

Bevrijdingsteam
Evelien Hölsken, mede-oprichter en directeur Free a Girl: ‘Hoe kan het dat mensenhandel en gedwongen prostitutie van jonge meisjes zo vaak voorkomt in een beschaafd land als Nederland? Wat er dagelijks in onze eigen achtertuin gebeurt is zo ernstig, dat wij onze blik niet meer mogen afwenden. Zo onderzoeken wij de mogelijkheden om in 2015 een bevrijdingsteam op te zetten, die meisjes gaat bevrijden uit het onzichtbare, illegale circuit, naast het bieden van gespecialiseerde opvang, juridische hulp en inkomen genererende activiteiten voor voormalig slachtoffers.

Wetsvoorstel
Free a Girl ondersteunt ook het wetsvoorstel van ChristenUnie, PvdA en SP op grond waarvan hoerenlopers strafbaar zijn, als zij misstanden wel signaleren maar niet melden. Hoerenlopers ontspringen nu te vaak de dans, terwijl ze weten dat een prostituee haar werk niet vrijwillig doet of onder valse voorwendselen naar Nederland is gelokt. Justitie kan daar nu alleen de mensenhandelaren voor straffen.