Free a Girl beëindigt partnership met Rescue Foundation in India

Op grond van zorgwekkende berichten en een naderend juridisch onderzoek heeft Free a Girl besloten haar samenwerking met de Rescue Foundation in India per direct te beëindigen. Wij betreuren het ten zeerste dat wij hebben moeten constateren dat de Rescue Foundation qua bedrijfsvoering niet blijkt te voldoen aan de strenge eisen die wij stellen aan onze lokale partnerorganisaties met betrekking tot transparantie in financiële verslaggeving en scheiding van taken (toezicht, bestuur en uitvoer).

Free a Girl heeft wat de Rescue Foundation betreft geïnvesteerd in diverse capaciteitsversterkende trainingen, doch aan de verbeterpunten werd geen opvolging gegeven. Free a Girl acht verdere investering in de activiteiten van de Rescue Foundation daarom dermate risicovol dat wij hebben moeten besluiten onze relatie met De Rescue Foundation te verbreken.

Voor opmerking of vragen

Evelien Hölsken, mede-oprichter en directeur Free a Girl: info@freeagirl.nl