School for Justice – (Kolkata) India

Naar schatting zijn er 1.2 miljoen kinderen slachtoffer van kinderprostitutie in India. Van de daders wordt maar een klein percentage rechterlijk vervolgd. In 2016 leidde bijvoorbeeld maar 55 zaken tot strafrechtelijke vervolging. Binnen het School for Justice project worden de overlevenden van commerciële seksuele exploitatie opgeleid om bijvoorbeeld advocaat of officier van justitie te worden. Zij staan symbool voor verandering en dragen bij aan het beëindigen van het systeem van straffeloosheid. Het School for Justice project omvat ook een bewustwordingscampagne om de aandacht op het probleem te vestigen, de lokale samenleving te mobiliseren en het taboe te doorbreken.

Met dit project voorziet Free a Girl meisjes van een opleiding in het recht om ervoor te zorgen dat zij in de toekomst kunnen pleiten voor rechtszaken namens overlevenden. Alle kosten betreffende accommodatie, maaltijden, beveiliging, schoolgeld, traumaverwerking en mediatraining zijn inbegrepen.

Voor het bedrag van €5.000 kan Free a Girl de kosten dekken van één student binnen het School for Justice project en kunnen er meer meisjes betrokken worden binnen het project.

Bekijk deze video voor meer informatie en doneer hieronder: