Bevrijdingsteam Free a Girl Mysore – Zuid-India

Free a Girl zet zich in om kinderprostitutie te bevrijden. In samenwerking met lokale politie identificeert Free a Girl slachtoffers en worden er reddingsacties uitgevoerd om meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden. Wanneer de meisjes bevrijd zijn, ontvangen degenen die niet naar een thuis terug kunnen keren begeleiding in de vorm van medische hulp en onderwijs, gevestigd in (overheid gerunde) opvanghuizen. Met de hulp van Free a Girl worden de bevrijde meisjes van rechtsbijstand voorzien. Hierbij wordt er gepleit voor de belangen van de meisjes en worden de verantwoordelijken vervolgd.

Dit project streeft ernaar om bij te dragen aan de vermindering van kinderprostitutie in Zuid-India door middel van reddingsacties en het bewerkstelligen van gerechtigheid voor de slachtoffers van mensenhandel, door

  • Meisjes te bevrijden uit situaties van commerciële seksuele exploitatie
  • Rechtszaken in te dienen tegen de daders
  • Meisjes te voorzien van rechterlijke hulp

Reddingsacties:

  • 12 reddingsacties in samenwerking met lokale politie
  • 40 slachtoffers bevrijd
  • 10 vrouwen en kinderen zullen worden voorzien van de nodige hulp voordat zij terugkeren naar hun familie (kleding, medicijnen, boodschappen en andere per directe benodigdheden)

Aanpakken van straffeloosheid:

  • 12 overlevenden zullen worden voorzien van rechterlijke ondersteuning (getuigenissen, noodzakelijke documenten)
  • Tijdens de reddingsacties zal er gefocust worden op de bendes van mensenhandelaren om het aantal veroordelingen te laten stijgen