Nepal Alliantie

Nepal is een bestemming- en doorvoerland voor de mensenhandel in kinderen. Jaarlijks worden tussen de vijf en tienduizend meisjes uit Nepal verhandeld en doorgevoerd naar verschillende gebieden in Azië (met name India) en het Midden-Oosten voor verschillende vormen van kinderarbeid en commerciële seksuele uitbuiting. Vanwege politieke instabiliteit heeft Nepalese overheid slechte wetgevingen en faalt zij erin om juiste slachtofferhulp te bieden. Slachtoffers durven geen aangifte te doen vanwege dreigementen van daders.

Dit project:

  • Redt vrouwen en kinderen van mensenhandel en andere vormen van uitbuiting
  • Bewerkstelligt de mensenrechten van slachtoffers door middel van rechtsbijstand, lobbyen voor betere wetgeving en andere essentiële services.
  • Realiseert de sociale en economische empowerment van slachtoffers en faciliteert hun re-integratie in de samenleving, zodat de kansen om opnieuw slachtoffer te worden, worden voorkomen
  • Voorkomt mensenhandel door middel van bewustwordingscampagnes voor de lokale samenleving. Tegelijkertijd worden slachtoffers geïnspireerd en empowered.

Dit project is geïmplementeerd door een samenwerking van Maiti Nepal, Shakti Samuha en Voice of Women Media, alle drie organisaties die de commerciële seksuele exploitatie van kinderen, mensenhandel en vrouwenrechten in Nepal aankaarten. De samenwerking van Free a Girl met lokale partnerorganisaties zorgt voor het beste resultaat omdat activiteiten lokaal ondernomen worden en daardoor de meeste impact hebben en het effectiefst zijn.