CASA DE BETÂNIA HEROPEND

Door onze crowdfundingsactie van Wereldmeisjesdag is het gelukt om € 25.000 op te halen en zo Casa de Betânia te heropenen. Dit opvanghuis biedt onderdak aan zwangere meisjes zodat zij hun lijf niet meer hoeven te verkopen en een waardig leven kunnen opbouwen.

De eer aan ambassadeur Thomas Berge om samen met directeur van Free a Gir Evelien Hölsken de meisjes te verwelkomen. Hierbij willen wij iedereen die heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken!