Gwen van Poorten

Home » Ambassadeurs » Gwen van Poorten

Gwen van Poorten is een Nederlandse presentatrice, vlogster en podcast host, en sinds 2018 ambassadrice van Free a Girl. Een van haar voorwaarden om zich hiertoe te verbinden, was dat ze met eigen ogen de problematiek van seksuele uitbuiting van kinderen in de wereld wilde zien, zodat ze zelf over de problematiek kan praten en bewustwording kan creëren. Gwen reisde samen met Free a Girl dan ook al af naar Brazilië, Laos en Thailand om te zien welke projecten daar zijn opgezet. Ook tijdens de Lock me Up actie heeft Gwen zich opgesloten in een hokje, om aandacht te vragen voor de problematiek van seksuele uitbuiting van kinderen en fondsenwerving zodat meer minderjarige meisjes kunnen worden bevrijd.

“Het was soms zo verschrikkelijk om de situatie te zien en moeilijk om over te praten, maar we mogen onze ogen er niet voor sluiten.”

Recent gedoneerd
Gwen van Poorten - Freeagirl

Free a Girl

Bekijk onze ambassadeurs