Flessen inzamelings actie van de plus

Onze klanten kunnen hun emballage bon doneren voor uw stichting en wij vermeerderen dat bedrag met 10%.
Aan het eind van de actie zal het gespaarde bedrag worden overgemaakt.