Bestedingen Lock me Up – Free a Girl

Het geld dat de deelnemers van de actie Lock me Up – Free a Girl 2015 hebben opgehaald hebben wij direct naar onze partners kunnen overmaken. Dit jaar hebben we projecten van onze partners in India, Nepal en Thailand kunnen ondersteunen.

FREEAGIRL_107

India

Het werk van onze Indiase partners kan door de opbrengst worden voortgezet: van onderzoek en bevrijdingsacties tot en met opvang en juridische zaken. Zodra meisjes zijn bevrijd uit de gedwongen prostitutie wordt er gezorgd voor opvang, traumaverwerking en rehabilitatie. Daarnaast krijgen de meisjes onderwijs en vaardigheidstrainingen. Indien de meisjes er klaar voor zijn en ze hebben een veilige plek, worden ze goed voorbereid en begeleid om terug te keren in de samenleving.

Om een blijvend verschil te maken wordt de juridische afdeling ondersteund om rechtszaken aan te spannen en daders veroordeeld te krijgen.

Nepal

Door de aardbeving in Nepal zijn extra programma’s gestart om onze partners te ondersteunen. Er is directe noodhulp verleend en extra opvang gerealiseerd om mensenhandel te voorkomen. Een ramp maakt meisjes extra kwetsbaar bijvoorbeeld doordat hun familie wegvalt. Na de ramp is er voor meisjes extra gevaar dat zij in de klauwen van mensenhandelaren vallen en worden verkocht aan bordelen in India. Extra opvang van de meest kwetsbare meisjes is nu heel hard nodig.

Meisjes in de opvang krijgen een medische controle en behandeling en traumacounseling.  Daarnaast krijgen ze trainingen aangeboden, zoals een het maken van kleding, leren koken of een opleiding tot schoonheidsspecialiste. Hiermee worden ze voorbereid om na opvang zelfstandig  te kunnen functioneren. Om een goede toekomst tegemoet te gaan informeert onze partner de meisjes tevens hoe om te gaan met hun gezondheid en seksualiteit, over mensen- en vrouwenrechten en alle mogelijke vormen van mensenhandel.

Onze partners zijn ook families te hulp geschoten met tijdelijke huisvesting, voedsel, veilig drinkwater en medicatie. Met de opbrengst van Lock me Up – Free a Girl zijn meer dan 10.000 personen bereikt met noodhulppakketten. Nu zijn ze bezig om in de zwaar getroffen gebieden tijdelijke onderkomens te bouwen  voor mensen die hun huis verloren hebben en dakloos zijn, het gaat om simpele onderkomens van bijvoorbeeld een golfplaat die bescherming  kan bieden totdat permanent huizen gebouwd kunnen worden.

Thailand

Ook onze partner in Thailand kan haar programma dankzij jullie inzet continueren. Naar aanleiding van vermissingsrapporten van meisjes, waarbij het vermoeden is dat zij gedwongen worden te werken in de seksindustrie, gaan onze collega’s undercover naar hen op zoek.  We hopen 70 vermiste meisjes te vinden en te kunnen bevrijden uit de handen van hun pooier.

De meisjes wordt opvang en juridische ondersteuning aangeboden. Het openen van een re-integratiecentrum moet ervoor zorgen dat de meisjes vanuit de overheidsopvang toegang krijgen tot een opleiding en werk.

Om te voorkomen dat meisjes in de handen van mensenhandelaren vallen wordt er een programma gestart waarbij informatie wordt verstrekt aan meisjes in het zuiden van Thailand, meisjes die extra risico lopen. Zij worden geïnformeerd hoe zij zichzelf kunnen beschermen en hoe ze aangifte kunnen doen van mensenhandel.