Trots: 8 survivors hebben een goede baan gevonden

Het komt voor dat survivors onvoldoende worden opgenomen in de gemeenschap wanneer zij terug naar huis mogen.

Goede werkgelegenheid speelt een effectieve rol in het creëren van een gezonde relatie tussen survivor en de samenleving en zorgt voor financiële onafhankelijkheid. Educatie en beroepsopleidingen zijn daarbij een belangrijke eerste stap.

Onze partnerorganisatie uit Bangladesh zorgt voor externe beroepsopleidingen voor deze groep. Begin januari 2016 zijn er bijvoorbeeld 10 meisjes begonnen met een beroepsopleiding om kleding te maken en hebben dit in zes maanden afgerond met een A+. Voor 8 survivors is het al gelukt om een baan te vinden met een goede en hygiënische werkomstandigheden, een eerlijk salaris, slaapgelegenheid en gratis lunch. Wij zijn super trots op deze meisjes!

freeagirl_202