4 meisjes uit gedwongen prostitutie bevrijd

Ons bevrijdingsteam in India heeft vier jonge meisjes bevrijd, die werden gedwongen tot prostitutie. Ze werden vastgehouden in een bordeel, dat vermomd was als kapsalon, en boven een restaurant gevestigd was.

Meerdere dagen hebben onze collega’s in het restaurant de situatie geobserveerd. De laatste dag zagen zij dat er acht meisjes naar boven werden gebracht en niet terugkwamen. Tijdens de inval die daarop volgde, zijn er vier meisjes gevonden en bevrijd en drie bordeeleigenaren gearresteerd.

Samen met de politie zijn onze collega’s opzoek naar de andere vier meisjes. Als hierover meer informatie bekend is, informeren wij jullie.