3 MEISJES BEVRIJD IN NAGPUR

Onze undercover onderzoekers hebben een minderjarig meisje aangetroffen in een bordeel in de Red Light area van Nagpur, India. De politie werd vervolgens geïnformeerd maar deze tip kwam ook terecht bij de bordeelhouder. Zij was extra alert maar het bevrijdingsteam en de politie zijn er voor gegaan. Tijdens de inval over vier verdiepingen zijn er uiteindelijk drie meisjes gevonden. Zij waren verstopt in de keuken achter een kastje. Na bevrijding zijn ze in veiligheid gebracht in een opvanghuis.

De politie heeft de bordeelhouder kunnen arresteren.

Freedom Firm Facebook foto